Väljakutsele reageerisid politsei ja kiirabi, kes leidsid talukompleksist meditsiinilist abi vajava mehe.

Kes teab, milliseid otsuseid oleks mees vastu võtnud, kui lähedane oleks jätnud tegemata üliolulise telefonikõne, arutleb prokuratuur.

Talu läbiotsimisel leidis politsei laskekõlbulikud tulirelvad TOZ-8 ja TOZ-B ning ligi pooltuhat padrunit. Suur osa laskemoonast oli väga halvas seisus ehk plahvatusohtlikud. Vaid väike viga laskemoona käitlemisel oleks tekitanud plahvatuse, millega oleks sattunud ohtu nii mehe enda kui ka ümberkaudsete inimeste elud. Kohus konfiskeeris ning hävitas tulirelvad ning nende osad.

Kohtus läks mees prokuratuuriga kokkuleppele ning teda karistati lõhkeaine, tulirelva ja selle osade ebaseadusliku käitlemise eest ühe aasta pikkuse vanglakaristusega. Karistus jäetakse täielikult täitmisele pööramata, kui ta ei pane kahe ja poole aasta jooksul toime uut tahtliku kuritegu. Mees kahetses siiralt, et esemeid politseile varasemalt üle ei andnud,“ sõnas kriminaalmenetlust juhtinud prokurör Rainer Amur.

Oktoober on keelatud ja ohtlikest esemetest loobumise kuu. Kui märkad või oled teadlik, et sinu lähedase valduses on ebaseaduslikke lõhkekehasid või -ainet, relvi või laskemoona, siis teavita sellest häirekeskust numbril 112, et operatiivtöötajad saaksid viia leiu ohutusse kohta, kutsub prokuratuur inimesi üles.