Suhetel kolleegide ja ülemusega on inimese vaimsele heaolule suur mõju

Sisemine tasakaal, heaolutunne, vaimne tervis – kuidas me seda ka ei nimetaks, igatahes soovime end tunda rahuloleva ja õnnelikuna. Vaimsel heaolul on mitmeid ehituskive: tasakaalus toitumine, puhkus, liikumine, meeldivate emotsioonide kogemine ja head suhted.

Tööpäevadel veedame kolleegide seltsis sageli pool oma ärkvel oldud ajast. See tähendab, et tasakaalus suhted töökaaslastega on sisemise heaolu saavutamisel määrava tähtsusega: kui kogeme tööl palju konflikte ja ebameeldivaid emotsioone, on seda ka kvaliteetse puhkeajaga keeruline tasa teha.

Toetavad kolleegid on vaimse heaolu loomisel suureks abiks

Töökoormusega toime tulemisel on rahustav teada, et eesmärkide täitmisel ei olda üksi, vaid vajalik abi on käeulatuses. See väldib lootusetuse ja üksijäetuse tunnet ning muudab meid tugevamaks. Uuringu andmetel usub 43% töötajatest, et tööandja toetab teda rasketel hetkedel, ja 61% tunneb, et saab toetuda kaastöötajate abile, kui peaks seda tööalaselt vajama. Kas seda võiks olla ehk rohkem?

Teadmine, et vajadusel on olemas kolleegide ja ülemuse tugi ja abi, vähendab pinget tööülesannetega hakkamasaamise pärast ning muudab seega kogu emotsionaalse keskkonna mõnusamaks. Mida me ise saame siin ära teha? Anda oma kolleegidele märku, et vajaduse korral võivad nad meie abile loota. Isegi kui nad aitamist ei vaja, soojendab see õhkkonda ja ka meie võime tõenäolisemalt nende toele loota.

Kuidas avatud suhtlus ja probleemidest rääkimine tööl sulle hea on?

Vaimne pinge ei ole miski, mida peaks taluma. Sellega tuleb tegeleda nagu iga muu probleemiga, sest ise see üle ei lähe. Vastupidi: 7% töötajatest on jõudnud selleni, et puuduvad sageli stressi tõttu töölt ja 22% jaoks on pinged tööl toonud kaasa sagedast ebatervislikku käitumist – alkoholi tarbimist, nutuhooge või konflikte kodus. Meie suhted on meie kätes.

  • Vahetu suhtlus ja emotsioonide aus avamine maandab pingeid iseendas ja ka kolleegide vahel.
  • Probleemidest rääkimine võimaldab kolleegidel mõista, mil oled hädas ja vajad abi või emotsionaalset toetust.
  • Kui sul on isiklikus plaanis rasked hetked, räägi tööl ka sellest – nii ei arva kolleegid, et sa tusatsed niisama või süüdistad neid milleski.
  • Nagu koer külale, nõnda küla koerale. Ole lahke, mõistev ja toetav oma töökaaslaste probleemide ja emotsioonide suhtes ning usutavasti leiad ka nende toetuse.
  • Viimaks veel mõned võlujõuga märksõnad. Tunnusta! Mine appi! Üllata! Naerata! Täna! Nii lihtne see ongi.


Head suhted on üks meie põhivajadusi. Kasutagem meile antud võimalust kasvatada tööl üles soojad, inspireerivad ja avatud suhted, mis meid kõiki õnnelikumaks teevad! Just nii saab tööst teine kodu selle kõige paremas mõttes.

Artiklis viidatud andmed pärinevad juhtiva tööportaali CV-Online Estonia OÜ läbi viidud vaimse tervise uuringust. Küsitlusele vastas veebi teel 4384 inimest, kellest töötavaid inimesi on 3447. Töötajatena on käsitletud nii täiskoormuse ja osakoormusega kui ka kooli kõrvalt töötavaid inimesi.