Repsile etteheidetud ametiisikuna omastamise ja kelmuse eest võib karistusseadustiku kohaselt ees oodata kuni viieaastane vangistus.