Õpilased said veel septembris kinnituse, et see kooliaasta ei suleta ühtegi kooli. Küll aga on viimastel päevadel esile tõusnud õpilaste distantsõppele saatmine. Hetkel on avatud kinod, pubid ja kõik muud meelelahutusasutused. Samal ajal on aga pidanud kõik õpilased ja õpetajad viimased kaks kuud pingutama, et saaksid omandada haridust kontaktõppes. Õpilaste distantsõppele saatmine pole hetkel ainukene viis, kuidas viiruse levikut takistada. Millise sõnumi saadab see meie koolinoortele, kes on viimased kaks aastat käitunud vastutustundlikult?

Stabiilses kontaktõppes on õpilasi parem toetada õpetajad ja tugispetsialistid saavad õpilaste muresid paremini märgata, noored omavahel näost-näkku suhelda. Distantsõppel on paljudel oluliselt keerulisem toime tulla. Soov koolid sulgeda näitab, et otsustajatel pole veel selget pilti distantsõppe tegelikust mõjust õpilastele ning on valmis vastu võtma mugava otsuse, mis pole pikas perspektiivis jätkusuutlik. Viimase kahe aastaga tekkinud puudujäägid ei ole praegu objektiivselt mõõdetavad ning me ei tea, mida need endaga tulevikus kaasa toovad. Koolipered on väsinud distantsõpe lõhuks kõigi viimased jõuvarud.

Me kõik saame koolide avatuna hoidmiseks anda oma panuse, kui vaktsineerime end viiruse vastu. Õpilasliit palub noortel tungivalt kasutada koolivaheaega perearstiga konsulteerimiseks ning enda vaktsineerimiseks. Kui soovime hoida õpilasi, siis ei saa me lubada veel aastat koolipingist eemalolekut.

Valitsus arutab koolide lahtihoidmise üle

Haridus- ja teadusministeerium ütles Delfile, et valitsus arutab täna koolide lahti hoidmist. "Koolide avatuna hoidmine on ka haridus- ja teadusministeeriumi soov, kuid selle võimalikkus oleneb üha rohkem ka sellest, milline on vaktsineerituse tase koolides nii haridustöötajate kui ka õpilaste hulgas ja milline on viiruse leviku üldine seis," ütles ministeerium kriisijuht Rain Sannik.

Seni pole ka selge, kuidas hakkab välja nägema Kaja Kallase poolt riigikogu sotsiaalkomisjoni ees välja lubatud ulatuslik testimine, mis pidi algama peale koolivaheaega.

“Testimise korraldus peale koolivaheaega on praegu täpsemalt kokkuleppimisel ja arutlusel valitsuses. Kui asjad on paigas ja eri osapooltega läbi räägitud, siis saame ka selle kohta täpsemat infot jagada,” ütles Sannik.