Kehtima hakanud valitsuse korraldusega karmistati maskikandmise kohustust. See tähendab, et avalikes kohtades, kuhu igaüks minna võib, on maski kandmine kohustuslik.

Kohtades, kuhu saab sisse vaid vaktsineerimispassi või läbipõdemistõendiga, on maski kandmine rangelt soovituslik.

Kaubanduses ja teeninduses peavad maskikandmise kohustuse täitmist hakkama jälgima ka teenusepakkujad ja kauplejad, kelle müügi- või teenindusalal inimene viibib.

Ilma maskita inimesi müügi- või teenindusaladele lubada ei tohi. Viiruse leviku tõkestamiseks tuleb nendes ruumides tagada inimeste hajutatus.

Nõutud on kaitsemaski kandmine, mida ei saa enam asendada suu ja nina katmisega salli, krae või muuga. Domineerivaks muutunud koroonaviiruse deltatüvi on oluliselt nakkavam kui pandeemia algul levinud viiruse tüved ning suu ja nina katmine millegi muu kui kaitsemaskiga ei aita nakatumist vältida.

Rangelt soovituslik on kasutada meditsiinilisi või nendega võrdsustatud maske, kuna nende kasutamine tõkestab koroonaviiruse deltatüve õhu kaudu edasikandumist väga tõhusalt.

Inimesed, kes ei saa maski kanda tervislikel põhjustel, peavad seda arsti vastava otsusega tõendama.