„Toimus auruleke, välja lülitati teine energiablokk,” ütles allikas.

Rosenergoatomi Telegrami kanalis teatati, et Rostovi tuumajaama personal avastas öösel teises energiablokis ühe toru keevisõmbluse defekti tõttu aurulekke. Toru on osa „puhtast kontuurist”, mida mööda voolab mitteradioaktiivne vesi teatas Rosenergoatom Interfaxi vahendusel.

Tuumajaama informatsiooni ja ühiskondlike suhete valitsusest teatati TASS-ile, et teine energiablokk lülitati välja reeglipäraste tööde tegemiseks, ohutu ekspluatatsioon ei kannatanud ja radiatsioonifoon on normis.

„Teine energiablokk lülitati kehtestatud korras taotluse alusel kooskõlastatult võrgust välja, et viia läbi reeglipäraseid töid soojusmehaaniliste seadmetega. Ohutu ekspluatatsiooni piiride ja tingimuste rikkumist ei fikseeritud,” teatati jaamast. Küsimusele radiatsioonifooni kohta vastas jaama esindaja, et see ei ole tõusnud.

Rostovi tuumaelektrijaam on kontserni Rosenergoatom filiaal, mis aastatel 2001-2010 kandis nimetust Volgodonski tuumaelektrijaam. Jaam asub Tsimljanski veehoidla kaldal Volgodonski linnast 13,5 kilomeetrit kirdes. Suurlinnad Doni-äärne Rostov ja Volgograd asuvad jaamast vastavalt 205 ja 175 kilomeetri kaugusel.

Jaamas on neli VVER-1000 tüüpi reaktorit. Jaam toodab umbes 50% Rostovi oblasti elektrist, aga sealt saadetakse elektrit ka Volgogradi oblastisse ning Krasnodari ja Stavropoli kraidesse.