Seimile esitatud eelnõus on nähtud ette vaid minimaalne erand, mis kehtib eeskätt neile, kelle kohta on arstlik komisjon langetanud vastava otsuse. Ka vigastus või vaktsineerimise edasilükkamine muu ettenägematu asjaolu annab töötajale armuaega.

Valdava enamuse inimeste jaoks on Läti valitsuse sõnum selge – vaktsineeri või lepi töötuks jäämisega, kui töö tegemise eelduseks on teiste inimestega kokku puutumine. Seaduseelnõu paneb Läti rahvusringhäälingu sõnul tööandjatele kohustuse tuvastada töökohad, millel ei tohiks ilma kehtiva vaktsineerimise või läbipõdemise tõendita töötada.

Kui töötajal 15. novembriks tõendit ette näidata pole, saaks tööandja kaaluda tema üleviimist teisele töökohale kuni tõend saab esitatud. Kui see pole võimalik või kui töötaja sellega ei nõustu, oleks võimalik töötaja kolmeks kuuks ilma palgata töölt kõrvaldada. Kui ka pärast kolme kuu lõppu pole töötajal tõendit või sobivat põhjendust selle puudumise kohta, saaks eelnõu kohaselt töölepingu lõpetada.

Lätis on maailma halvim koroonaolukord. Homsest läheb riik kuuks ajaks lukku.