Joost räägib, et koolis kehtib põhimõte, et õppejõud valib õppemeetodid ja vormi, välja arvatud juhul, kui ülikool teeb üldise otsuse minna kaugõppele.
Oma töökorraldusest räägivad artiklis ka Tartu Ülikooli, TTÜ ja Maaülikooli esindajad. Selgub, et mõnedes koolides on veebi kolinud loengud, kus rohkelt osalejaid.