Putin teatas sellest nõupidamisel valitsusega, vahendab Interfax.

„Praegu on eriti tähtis murda epideemia uue laine tipp. Sellega seoses ja kujunenud olukorda arvesse võttes toetan kindlasti teie ettepanekut, lugupeetud kolleegid, töövabade päevade väljakuulutamise kohta kogu riigis koos töötajate palga säilimisega perioodil 30. oktoobrist kuni 7. novembrini kaasa arvatud,” ütles Putin.

Samuti ütles Putin, et regioonid võivad vajaduse korral kuulutada töövabu perioode välja ka varem ning pikendada seda režiimi 7. novembrist edasi.

„On selge, et Vene Föderatsiooni igas subjektis kujuneb ja areneb epidemioloogiline olukord erinevalt, sellel on oma dünaamika ja tendentsid ning lähtudes sellest on regioonide juhtidele antud õigus kehtestada täiendavaid meetmeid, antud juhul kehtestada töövabu päevi. Ootamata ära 30. oktoobrit, tähendab see kogu riigis kehtestatud töövabade päevade perioodi varasemaks toomist,” teatas Putin. „Või vajaduse korral ka pikendada neid töövabu päevi perioodile pärast 7. novembrit.”

Ettepanekuga töövabade päevade kehtestamiseks pöördus Putini poole asepeaminister Tatjana Golikova.