Haigla juhatuse liikme ja ravijuhi Ene Hallingu sõnul on olukord tõsine ning haigla töö vajab täiendavaid ümberkorraldusi. "Me näeme igapäevaselt nakatumisnäitajate tõusu. See kõik on toonud kaasa järjest suureneva COVID-patsientide haiglaravi vajaduse. Olukorra lahendamiseks peame statsionaarset ravi piirama ja avama ka teise COVID-osakonna."

Kõikide patsientidega, kelle ravile suundumise aeg lükkub edasi, võtab haigla personaalselt ühendust.

Hetkel on Ida-Tallinna keskhaiglas ravil 52 COVID-patsienti. Avatava teise COVID-osakonnaga lisandub 24 voodikohta. Erakorraline töö ja plaaniline ravi jätkub haiglas võimaluste piires, kuid haigla kriisistaap jälgib igapäevaselt olukorda ning otsustab võimalikud uued piirangud vastavalt olukorrale.

Koroonapatsientide hulk survestab töökorraldust ka mujal. Tartu ülikooli kliinikumi juhatus otsustas katkestada plaanilise statsionaarse ravitöö 25. oktoobrist, et katta suurenenud COVID-19 haiglaravi vajadust ning tõsta ravivõimekust.

"Oleme jõudnud olukorda, mil nii kliinikumi kui ka teiste Lõuna meditsiinistaabi haiglate COVID-19 voodikohtade täituvus on 100% piiril. Arvestades viimaste nädalate nakatumisnäitajaid ja pidevat haiglaravi vajaduse kasvu COVID-19 tõttu, tuleb juurde luua täiendavaid COVID-19 voodikohti," ütles Tartu ülikooli kliinikumi juhatuse liige prof Joel Starkopf.

Täiendavate voodikohtade loomiseks ning osakondade personaliga mehitamiseks katkestatakse plaaniline statsionaarne ravitöö alates 25. oktoobrist neil erialadel, mille personal ja voodikohad on vajalikud COVID-19 patsientide, sh intensiivravi tagamiseks.