"Neid võimalusi riigikogu juhatusel ei ole," ütles Ratas ERR-i kohaselt vastuseks küsimusele, kas riigikogu juhatus ei võiks kokku kutsuda istungit piirangute kehtestamise arutamiseks. Küll aga olevat riigikogu komisjonidel (nagu sotsiaalkomisjon ja riigieelarve kontrolli erikomisjon) olnud tihe seotus koroonakriisi teemade arutamisega ning see roll peaks tema sõnutsi ka jätkuma.

Eelmise presidendi Kersti Kaljulaidi kunagine õigusnõunik Paloma Krõõt Tupay märkis sotsiaalmeedias Ratase öeldut kommenteerides, et riigikogul ei puudu kunagi õigus kaasa rääkida riigi jaoks olulistes otsustes.

"Seda ütleb temale antud universaalpädevus. Kui puudub vastav protsessuaalne kord, võib riigikogu selle luua. Ning igale üksikule riigikogu liikmele tagab põhiseadus vaba mandaadi. Aga riigikogu ülesandeid saab teostada üksnes riigikogu ise," märkis ta vastuseks Ratase öeldule.

Oma argumendi ilmestamiseks tõi ta esile ka katke seadusandlusest:

"Riigis, mis on rajatud esindusdemokraatia põhimõttele, kuulub seadusandlik võim Riigikogule. Seda põhimõtet, mida väljendab PS § 59, täpsustab PS § 65 punktis 16 sätestatud Riigikogu universaalpädevus. (RKPJKo 16.11.2016, 3-4-1-2-16, p 119)"