“Praegune kogemus näitab, et kui helistame kutsudes inimesi vaktsineerima, siis saab üheksal korral sõimu ja ühel korral öeldakse, et võib-olla tullakse,” ütles Vallikivi ning lisas, et seetõttu kulub praegu vaktsineerima kutsumiseks 10 korda rohkem aega kui kevadel.

“Teatud täiendav motiveerimine ja täiendava lisaressursi kompenseerimine on täiesti asjakohane,” ütles Vallikivi.

Täpsemalt tähendab täiendav tasu seda, et kui perearst on manustanud kahe nädala jooksul inimestele rohkem kui 120 vaktsiinidoosi, siis muutub tagasivaatavalt tasu iga süsti eest kahekordseks.

See tähendab, et kui muidu on tasu vaktsineerimise eest 5,30 eurot, siis kasvab süsti hind 10.60 euroni.

Analoogne täiendava tasu makstakse ka kooliõdedele ning meede kehtib kuni 30. novembrini 2021.

Toetuse kulu on hinnanguliselt 415 000 eurot ja selle katmine on planeeritud haigekassa eelarvest.

Lisaks on valitsusel kavas eraldada sihtotstarbelisse reservi 5 miljonit eurot perearstikeskustele tulemustasude maksmiseks 60+ vanuserühmas suurema vaktsineerituse taseme saavutamiseks.

Hetkel on Sotsiaalministeerium koos Eesti Haigekassa ja Eesti Perearstide Seltsiga välja töötamas toetuse täpsemaid kriteeriumeid.