Avalduses öeldakse, et teatud isikud ja isikute grupid tekitavad üha sagedamini tahtlikult takistusi pandeemiast ülesaamisele, vahendab Läti Delfi.

Kuigi demokraatia tingimustes on igaühel õigus väljendusvabadusele, tuletab Läti politsei meelde, et see õigus ei ole piiramatu ega tohiks teisi inimesi ohtu seada.

Politsei on kohustatud kaitsma inimeste elu, tervist ja vabadust ning riigi ja ühiskonna vara ja huve kuritegelike ja muude ebaseaduslike ohtude eest. Eriti vastuvõetamatu on see, et koroonakriisiga võitlevad inimesed puutuvad kokku ähvarduste ja solvangutega muu hulgas virtuaalkeskkonnas.

„Me elame praegu pingelistes tingimustes. Arstide ja teiste teenistuste tööd segatakse rängalt. Vaenulikud kommentaarid, ähvardused, mida suunatakse agressiivselt meedikute, politseinike, turvameeste, kõrgetasemeliste ametiisikute ja ajakirjanike vastu – kõigile neile kuritegelikele ilmingutele antakse range hinnang. Politsei hakkab olema eriti range agressorite vastu ja tuleb aru saada, et selline tegevus võib viia kriminaalvastutuseni,” teatas Ruks.

„Praegu on kogu ühiskonnal üks ühine eesmärk: vähendada COVID-isse nakatumist. On lubamatu, et arstid ja teised inimesed kardaksid oma ülesandeid ühiskonna päästmisel täita,” rõhutas Ruks.