Tervishoiuministeeriumi riigisekretär (Eesti mõistes kantsler) Indra Dreika teatas valitsust kavandatavatest sammudest teavitades, et 16. oktoobriks oli haiglate statsionaarides koroonapatsientide raviks 1126 voodikohta, vahendab LSM.

1100-1400 koha täitumisel on ravi võimalik tagada kõigis haiglates, aga on vaja peatada plaaniliste teenuste osutamine, peale mõnede erandite. Samal ajal selgitatakse välja, kui palju saab kaasata täiendavaid inimressursse – residente. Koostatakse ka loetelu haiglate vajadustest, et valmistada ette rahvusvahelise abi palumine.

Dreika ütles, et tervishoiuministeeriumi hinnangul võib Läti 1500 hõivatud koroonavoodikoha kriitilise piirini jõuda 23. oktoobril, võttes arvesse, et hospitaliseeritud patsientide arv kahekordistub iga 15 päeva järel. Parimal juhul juhtub see 27. oktoobril.

1400-1600 hõivatud koroonavoodikoha piirini jõudmisel peatatakse plaaniliste teenuste osutamine isegi erameditsiiniasutustes (peale teatud teenuste), teatas Dreika. Selle eesmärk on kaasata erasektorist võimalikult palju meedikuid.

Ette on nähtud anda korraldus koroonahaigete eest hoolitsemiseks neile asutustele, mis ei ole varem nendega tegelenud. Plaanitakse patsientide sorteerimist tervishoiu kõigil tasemetel koos ainult vältimatu meditsiiniabi osutamisega. Sellel etapil plaanitakse kaasata täiendav personalireserv – residendid – ja paluda rahvusvahelist abi.

Ennustatakse, et 1. novembriks kasvab hõivatud koroonavoodikohtade arv haiglate statsionaarides 2200-ni. Sellisel juhul antakse esmajärjekorras vältimatut meditsiiniabi ja ravitakse Covid-19 patsiente. Plaanitakse patsientide sorteerimist statsionaarides. Umbes 200 täiendavat voodikohta plaanitakse ette valmistada lastehaigla endises filiaalis Riia Gaiļezersi linnaosas. Plaanitakse hakata patsiente paigutama Riia Pauls Stradiņši haigla A-korpuse aatriumi ja kaasata nende ravimisse erakliinikud. Selles etapis plaanitakse ka rahvusvahelise abi saamist varustuse näol.

Kui Covid-19 patsientide arv statsionaarides jõuab 3000-ni (prognooside järgi võib see juhtuda 10. novembriks), plaanitakse haiglate juurde paigutada moodulhooned. Kaasatakse ka muu infrastruktuur: sanatooriumid ja kasutamata haiglahooned.

Koostöös kaitseväega luuakse haigla ning plaanitakse inimeste ja varustuse mobiliseerimist. Muu hulgas plaanitakse kaasata koroonapatsientide eest hoolitsemisse vabatahtlikud.

Dreika tunnistas, et ressursside puuduse tõttu ei saa kõik vajalikku meditsiiniabi ning jutt ei käi ainult koroonapatsientidest, vaid ka kroonilistest ja muudest haigetest. Viimasel kriisietapil plaanitakse saada uut abi välismaalt – siis juba inimesi ja telke.