Seaduseelnõu järgi võib hakata riigilt kompensatsiooni nõudma, kui vaktsineerimise tagajärjel tekib tõsine kahju inimese tervisele ja elule. Patsient võib taotleda kompensatsiooni kahe aasta jooksul pärast kõrvalmõjude ilmnemist ja kolme aasta jooksul pärast vaktsineerimist. Kompensatsiooni ei saa nõuda, kui seda on juba makstud tsiviil- või kriminaalprotsessi tulemusena, vahendab Läti Delfi.

Lisaks sellele täpsustatakse eelnõus karistusi Covid-19 leviku vastaste nõuete rikkumise eest. Füüsilist isikut saab eelnõu järgi karistada hoiatuse või trahviga summas 2000 eurot ja juriidilist isikut trahviga summas 140-5000 eurot.

Eelnõuga kinnitatakse ka kohustusliku vaktsineerimise nõuded teatud tegevusalade töötajatele ning vaktsineerimisest keelduvate töötajate vallandamise kord.

Otsuse eelnõu üle peab langetama Läti seim. Varem lükkas seim valitsuse koostatud sarnase eelnõu tagasi.

25. oktoobrist kuni 31. detsembrini hakatakse inimestele, kellel on kehtiv tunnistus vaktsineerimise või Covid-19 läbipõdemise kohta või kellel on tõend vaktsineerimisest vabastamise kohta, maksma koroonaviirusega nakatumise korral haigushüvitist alates esimesest päevast, otsustas valitsus veel.