Eelmisel nädalal registreeriti ainuüksi Harjumaal 50 liiklusõnnetust, mille põhjustajad otsustasid vastutusest kõrvale hiilida ja sündmuskohalt lahkuda. Politsei avaldas videod mõnest juhtumist ja selgitas, millised on võimalikud tagajärjed liiklusõnnetusest teatamata jätmise ja lahkumise korral.

  • Kindlustusandjal on õigus esitada tagasinõue sõidukijuhi vastu, kui sõidukijuht põhjustas kindlustusjuhtumi ning lahkus pärast kindlustusjuhtumit õigusvastaselt ja süüliselt kindlustusjuhtumi toimumise kohalt.
  • Kindlustusandja vabaneb osaliselt või täielikult kindlustuslepingu (kasko) täitmise kohustusest, kui liiklusõnnetuse ajal autot juhtinud isikul puudus vastava kategooria sõiduki juhtimise õigus, sõidukit juhtinud isik oli liiklusõnnetuse toimumise ajal alkoholijoobes või tarvitas alkoholi pärast kahju tekkimist.
  • Tulenevalt eeltoodust on suur tõenäosus, et peale süülise liiklusõnnetuse põhjustamist ja sündmuskohalt lahkumist saab endale „liisingusse“ võtta teise sõiduki, posti, foori või rongi ja teatud juhtudel ei hüvita kasko ka enda sõiduki kordategemist.
  • Kui politsei alustab sellise juhtumi menetlust, siis lõpptulemusena võib ees oodata rahatrahv kuni 1200 eurot, arest või juhtimisõiguse äravõtmine kuni 24 kuuks.


Kuidas käituda, kui liiklusõnnetus piirdub vaid varalise kahjuga?

Lahkarvamuse korral, kui varalise kahju saaja ei ole teada, varalise kahju tekitajat ei ole sündmuskohal või varaline kahju tekkis loomale otsasõidu või selle vältimise tagajärjel, tuleb liiklusõnnetusest KOHE teatada politseile ja tegutseda vastavalt politsei korraldusele.

"Ära tee teistele seda, mida ei soovi, et keegi sulle teeks. Üks õigel ajal tehtud teavitus või teise osapoolega paberil kokkulepe säästab sind paljudest hilisematest probleemidest. Liiklusõnnetuse sündmuskohalt lahkumine on raske rikkumine ka siis, kui tekitatud kahju on väike," teatas liiklusjärelevalvekeskus.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid