Valimistel saab teatavasti ka enda poolt hääletada, kuid sellegipoolest leidus üle saja kandidaadi, kes pole ennastki volinikuks usaldanud. Siinkohal toome välja kogu nimekirja nulliringidest.

Napilt alla poolte (51) nulliringi saanud kandidaatidest seadsid end üles parteide nimekirjas. Näiteks