Iseenesest polekski milleski probleemi, kui tegemist ei oleks tihtipeale lihtlabaste peibutuspartidega - poliitikutega, kes kandideerivad küll valimistel, ent ei oma vähimatki kavatsust valituks osutumisel oma kõrgest ametist lahti öelda, muretsedes võidetud positsioonile tegutsema hoopistükkis asendusliikme.