Konkreetse kandidaadi poolt hääletamise eest on pakutud peale raha ka alkoholi ja sigarette.