Delfi avaldab rahvusooperi juhi Ott Maateni pöördumise täismahus.

Valitsus ei suuda kehtestada karme vaktsineerimise nõudeid, peavad tegema seda tööandjad. Miks ei nõuta kõigi riigitöötajate vaktsineerimist? Rahvusooper nõuab, kiri direktorilt. Käskkiri kohustus vaktsineerida COVID-19 vastu. Head estoonlased, Rahvusooperil on seadusejärgne kohustus esitada etendusi ja kontserte. Tagatud peab olema organisatsiooni stabiilne toimimine ja kunstiline ning finantsiline jätkusuutlikkus. Seetõttu on väga oluline, et COVID-i lainete ajal teatrit täielikult ei suletaks, et toimuksid etendused ning teater teeniks ka piletitulu. Teatritöö on sellise iseloomuga, et enamiku artistide, aga ka paljude teiste ametite puhul on tegemist lähikontaktse tööga. Ei orkester, koor ega balletitrupp ei saa "hajutatult" töötada ning "hajutatult" anda etendusi. Grimeerijad ei saa distantsilt grimmi teha.

Paljudes töölõikudes on lähikontakt paratamatu ning toob kaasa kurva tõsiasja, et ühe COVIDi nakkusjuhtumi ilmnemine proovis või etendusel kohustab kõiki mittevaktsineeritud kolleege minema kümnepäevasesse isolatsiooni. Paraku on see tänaseks põhjustanud olukorra, kus ühe-kahe nakkusjuhtumi esinemine on kaasa toonud etenduste ärajätmise, sest töölt ei jää kõrvale 12 töötajat, vaid 67 ning etendust ei ole võimalik läbi viia. Selline toimimismudel ei ole jätkusuutlik: see toob kaasa olukorra, kus teater tööandjana ei saa enam panna vastutust ja ülesandeid vaktsineerimata töötajatele, sest nad kas juba on või võivad igal hetkel minna isolatsiooni. See ei ole hüpotees, vaid tänane karm reaalsus – me oleme juba olnud sunnitud sellel põhjusel etenduse ära jätma. Kui tööandja ei saa töötajale panna sisuliselt mingit vastutust, siis selline töösuhe ei ole mõistlik ja paneb ebamõistliku koormuse kolleegidele, kes tööd jätkavad. Tulenevalt seadusest ja vastavalt tööinspektsiooni juhistele uuendas Rahvusooper 01.09.2021 töökeskkonna riskianalüüsi.

COVID on üks ohuteguritest ning riskianalüüs näeb ette, et kõik töötajad, kes töötavad vältimatu lähikontakti tingimustes või kes teenindavad publikut, peavad olema vaktsineeritud. Tööandjal on õigus lõpetada töösuhe töötajatega, kes vaatamata tööandja poolt antud hoiatusele ja mõistlikule ajale läbida vaktsineerimine (periood seitse nädalat alates vastava nõude kehtestamisest) sellest keeldub. Seoses ülaltooduga on kirja manusesse lisatud Rahvusooperi peadirektori käskkiri, mis kohustab vältimatu lähikontakti tingimustes töötavaid töötajaid end vaktsineerima 05. detsembriks 2021. Erandina käsitleme siin olukordi, kui töötaja esitab tõendi, mis kinnitab, et arsti hinnangul on vaktsineerimine vastunäidustatud või siis on töötaja COVIDi läbi põdenud ning möödunud pole veel piisavalt aega, et vaktsineerida. Tänan kõiki estoonlasi, kes on juba end vaktsineerinud ja seeläbi panustanud teatri stabiilsesse toimimisse ja tänu kellele on etendustegevus saanud igapäevaselt jätkuda.