Otsus langetati vajaduse tõttu kaasata rohkem meditsiinipersonali ja kohandada voodikohti vältimatut abi vajavate ja koroonapatsientide raviks, vahendab Läti Delfi.

Epidemioloogilise prognoosi järgi jätkab koroonapatsientide arv Läti haiglates hoogsat kasvu. Viimastel andmetel kasvas koroonapatsientide arv haiglates 954-ni, kellest 116 seisund on raske ja 836 seisund keskmise raskusastmega.

Seetõttu on tervishoiuministeerium sunnitud suunama täiendavad ressursid vältimatu arstiabi osutamisesse, peatades plaaniliste meditsiiniteenuste osutamise statsionaarides.

Jätkatakse selliste teenuste osutamist, mida ei saa ära jätta:

- kemoteraapia, bioloogilised preparaadid, organite siirdamisega seotud ravi ja kiirgusravi,

- hematoloogia valdkonna teenused,

- asendusravi metadooni ja buprenorfiiniga,

- teenuste osutamine patsientidele, kelle vältimatut ravi statsionaarides tuleb jätkata või see lõpule viia,

- invasiivne kardioloogia,

- invasiivne radioloogia,

- onkoloogilised ja elupäästvad operatsioonid,

- meditsiiniteenused järgmiste haiguste korral: onkoloogia, HIV ja aids, tuberkuloos, psühhiaatria, sugulisel teel levivad infektsioonilised nahahaigused ja traumatoloogia,

- nende isikute vältimatu rehabiliteerimine, kelle puhul teenuste osutamise edasilükkamine võiks tekitada puude tekkimise või töövõime kaotamise riski, sealhulgas lapsed, kellel rehabilitatsiooniteenuste edasilükkamine oleks seotud funktsionaalsete häirete märkimisväärse süvenemisega.

Samuti võib plaanilise abi andmist jätkata oftalmoloogia, rehabilitatsiooni, kutsehaiguste ja süünitusabi valdkondades.

Riia ülikoolihaigla ja Liepāja regionaalhaigla võivad jätkata lisaabi osutamist, kui suudavad välja panna kõik vajalikud ressursid vältimatut ravi vajavate ja koroonapatsientide raviks.