Viimaste tulemuste põhjal toetab konservatiivset rahvaerakonda (EKRE) 24,8%, Reformierakonda 24,1% ja Keskerakonda 19,3% valimisõiguslikest kodanikest. Järgnevad Eesti 200 (12,5%), sotsiaaldemokraadid (9%) ning Isamaa (6,8%). Kokku toetab koalitsioonierakondi 43,4% ja opositsioonierakondi 40,6% vastajaist.

Nädalaga toimunud muutused reitingutabelis jäid 0,4 protsendipunkti piiresse, seega ühegi erakonna toetus märkimisväärselt ei muutunud.

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös küsitletakse iga nädal inimeste erakondlikku eelistust. Viimased tulemused kajastavad perioodi 15. septembrist 12. oktoobrini, mil kokku küsitleti 4004 valimisealist Eesti kodanikku.

Tulemuste presenteerimisel on Ühiskonnauuringute Instituut ja Norstat keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele. Sel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest.

Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil - telefoniküsitluses ning veebiküsitluses. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel.