Kandideerin Tallinna linnavolikokku, sest soovin elada mõnusas linnas ja olen valmis selleks panustama.

Tallinn peab saama linnaks, kus saab liikuda sujuvalt ja roheliselt, mis on ka kõigi Tallinna elanike huvides. Mida rohkem inimesi otsustab auto asemel kõndimise, jalgrattasõidu või ühistranspordi kasuks, seda vähem on müra ja reostust. Linna õhk saab puhtamaks, suureneb turvalisus ja mugavus ning linnas on vähem ummikuid.

Soovin teha talvise Tallinna lõbusamaks, lisades linnaruumi valguskunsti ja korraldades väliüritusi. Hubases linnas toimuvad üritused aasta ringi.

Leian, et on vaja luua aktiivsed vaba aja veetmise võimalused igas eas inimestele. Mänguväljakute ja spordiplatside loomisel tuleb arvestada kõigi vanusegruppidega. Tuleb avada koolide spordiväljakud üle linna. Võrkaiad ei tohi takistada inimesi enda tervise eest hoolitsemisel! Linnamaal asuvad spordiplatsid peavad olema avatud sportimiseks nii suvel kui ka koolitundide välisel ajal.

Vali positiivne eluhoiak! Vali roheline maailmavaade!