Ligi kaks kuud pärast võimule tulekut püüab Talibani valitsus teiste riikidega suhteid luua, et hoida ära katastroofilist majanduskriisi, vahendab Reuters..

„Rahvusvaheline kogukond peab hakkama meiega koostööd tegema,” ütles Afganistani välisministri kohusetäitja Muttaqi Katari pealinnas Dohas korraldatud üritusel. „Sellega suudame me lõpetada ebakindluse ja samal ajal suudame me sellega maailmaga positiivselt suhelda.”

Taliban on aga seni keeldunud järele andmast ja tüdrukuid koolide vanematesse klassidesse lubamast, mis on rahvusvahelise kogukonna üks peamisi nõudmisi pärast Talibani eelmisel kuul tehtud otsust, et kuuendast klassist ülespoole avatakse koolid uuesti vaid poistele.

Muttaqi ütles, et Talibani islamiemiraadi valitsus liigub edasi ettevaatlikult, aga on olnud võimul vaid mõne nädala ja ei saa oodata, et see viiks läbi reformid, mida rahvusvaheline kogukond ei suutnud ellu viia 20 aastaga.

„Neil oli palju finantsressursse ja neil oli tugev rahvusvaheline abi ja toetus ning samal ajal nõuate te meilt kõigi reformide läbiviimist kahe kuuga?” küsis Mottaqi.

Talibani valitsus on pideva kriitika all tüdrukute haridusele lähenemise tõttu. Tüdrukute suuremat kaasamist haridussüsteemi peetakse Lääne üheks väheseks vaieldamatult positiivseks saavutiseks pärast 20 aastat Afganistanis tegutsemist.

ÜRO peasekretär António Guterres ütles, et Afganistanis hiljuti võimule tulnud Taliban on rikkunud oma lubadust tagada naiste ja tüdrukute õigused ning et ei ole võimalik Afganistani majandust jalgele upitada, kui naistel ei lubata töötada.

Muttaqi kordas üleskutset USA-le vabastada enam kui üheksa miljardit dollarit Afganistani keskpanga reserve, mis asuvad riigist väljaspool, aga ütles, et valitsusel on tulusid maksudest, tollitariifidest ja põllumajandusest, kui raha jääb külmutatuks.

Muttaqi sõnul on Talibani vägedel riigi üle täielik kontroll ja kontrolli all on ka Islamiriigi võitlejad, kes on vastutuse võtnud mitme ohvriterohke rünnaku eest viimastel nädalatel.

„Islamiemiraat on Daeshi küsimust seni väga hästi kontrollinud,” ütles Muttaqi, lisades, et rahvusvaheline surve valitsusele tuleb kasuks Islamiriigi moraalile.

„Surve asemel peaks maailm meiega koostööd tegema,” ütles Muttaqi.