Olen kunstnik ja seisan inimeste ning loomade õiguste eest. Põhja-Tallinnas olen elanud kolm aastat. Sellel paigal on pikk ja värvikas ajalugu ning praegu veel pulbitseb siin elurikkus, mida tuleb hoida ja kaitsta!

Linnaloomad ja -linnud on inimestega võrdsed linnakodanikud. Loomadele peavad olema linnas ökoduktid, Põhja-Tallinnas on see vajalik üle Sõle tänava mööda Putukaväila liikumiseks. Linnalindude, -loomade ja tigude liigse arvukusega tegeleme vajadusel humaansetel
meetoditel, ennetuse teel.

  • Ühistranspordigraafikut tuleb parandada nii, et Põhja-Tallinnast oleks võimalik liikuda kõigisse linnaosadesse ilma ümberistumiseta.
  • Korraldame kolmes keeles (eesti, vene ja inglise) teavitustööd, kus on kõigile arusaadavalt ja selgelt sõnastatuna soovitused ning juhised linnalindude, -loomade ja elurikkuse säilitamiseks, ilma ühegi osapoole elu ohustamata.
  • Reguleerime ilutulestiku kasutamist.
  • Inimesed vastutavad oma lemmikloomade eest! Tänavakasside olukord Põhja-Tallinnas tuleb lahendada nii, et see ei ohustaks ühegi asjaosalise tervist ega elu. Tuleb teha teavitustööd, rõhutades kasside kiipimise, kastreerimise-steriliseerimise ja järelevalveta mitte välja laskmise tähtust. Vabakäigukasse varitsevad tänaval mitmed ohud, nagu autod, loomapiinajad, mürk või klaasikillud toidu sees, talvel surnuks külmumine, suvel veepuudus, surmavalt ohtlikud nakkused jpm.
  • Soodustame kogukonnaaedade ja linnamesilate loomist!