Inimestelt küsiti: "Praeguse riigikogu kohtade jaotuse põhjal on võimalikud järgmised valitsuskoalitsioonid. Millist koalitsiooni Teie kõige enam eelistate?" Oma eelistus paluti valida viie võimaliku enamuskoalitsiooni seast ning tulemused olid järgmised:

Reformierakond+Isamaa+SDE 26%, Reformierakond+Keskerakond 24%, Keskerakond+EKRE+Isamaa 18%, Keskerakond+EKRE+SDE 6%, Reformierakond+EKRE 5%. Lisaks ei osanud 22% küsitletuist oma eelistust öelda.

"Võrreldes aasta algusega, mil Jüri Ratas oli just ametist tagasi astunud, on toetus Keskerakonna ja Reformierakonna koalitsioonile langenud umbes kümne protsendipunkti võrra," kommenteeris Tartu ülikooli Skytte poliitikauuringute instituudi teadur Martin Mölder.

"Võimalikest valitsuskoalitsioonidest on praegu ametis olev valitsus ja kunagine kolmikliit (Reform, Isamaa, sotsid) praktiliselt samaväärselt eelistatud. Mõlemat eelistaks umbes veerand valijaskonnast," jätkas ta.

Mölderi sõnul on tähelepanuväärne, et ainult umbes poolte Keskerakonna ja Reformierakonna toetajate jaoks on kahe erakonna koalitsioon kõige eelistatum valitsus. "Kuigi teised võimalikud valitsused on palju vähem eelistatud, ei ole kummalgi koalitsioonipartneril oma selja taga üleliia toetust selles valitsuses olemisele," rääkis ta.

EKRE valijate jaoks oleks kaugelt kõige eelistatum eelmine valitsus, sotsiaaldemokraatide toetajate jaoks aga kunagine kolmikliit. "Mõne protsendipunkti võrra rohkem Isamaa valijaid aga eelistaks koalitsiooni Keskerakonna ja EKREga kolmikliidule," ütles Martin Mölder.

Lisaks paluti vastajatel öelda, kui hästi teeb valitsus oma tööd. 51% arvates väga halvasti või pigem halvasti, 43% arvates väga hästi või pigem hästi ning 7% ei osanud öelda.

Eraldi küsimus esitati veel peaministri töö kohta: "Kas Te kiidate heaks või ei kiida heaks seda, kuidas Kaja Kallas saab oma tööga peaministrina hakkama?" 50% vastas "Ei kiida heaks", 32% "Kiidan heaks" ning 18% "Ei oska öelda".

Martin Mölderi sõnul on valijaskond tervikuna praeguse valitsuse tegevuse suhtes pigem kriitiline ning ei kiida peaminister Kaja Kallase tegevust heaks. "Suuremas osas suhtuvad positiivselt valitsuse tegevusse ainult Reformierakonna toetajad, kuid ka nende hulgas on peaaegu üks viiendik, kes arvavad, et praegune valitsus teeb oma tööd halvasti," kommenteeris ta.

Sarnane muster puudutab Mölderi sõnul ka heakskiitu Kaja Kallase tööle. "Reformierakonna toetajatest kiidab peaministri tegevuse heaks kolm neljandikku, kuid teiste erakondade toetajate hulgas on see heakskiit palju madalam. Keskerakonna toetajate hulgas on heakskiitu Kaja Kallasele tööle peaministrina märkimisväärselt vähe, vaid 11,3%, ning EKRE toetajatest vaid paar protsenti kiidab peaministri tegevuse heaks," jätkas Mölder.

Küsitluse tellis MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ning selle viis 7.8. oktoobril tuhande valimisealise kodaniku seas veebis läbi uuringufirma Norstat Eesti AS.