Olen ligi 20 aastat Mustamäel elanud, mistõttu minu jaoks on Mustamäe palju enamat kui linnaosa suurune parkla, kivikõrb või magala. Minu jaoks on Mustamäe kodu. Pean oluliseks linnaosa ligipääsetavust, looduskaitset, puuetega inimeste õigusi ja kaasavat linnajuhtimist. Olen nii keskkonna- kui ka puuetega inimeste teemades praktik: alates 2008. aastast olen olnud keskkonnaportaali bioneer.ee peatoimetaja ja alates 2014. aastast olen koolitanud puuetega inimesi.

Mustamäe on eelkõige kodu!

Vajalikud sammud

  • Muudame Mustamäe heaks elukeskkonnaks: hoolitseme ligipääsetavuse eest, väärtustame rohealasid, toetame majade renoveerimist, kaasajastame ühistranspordi marsruute ja soodustame Mustamäel autovaba liiklemist. Kõige tähtsam: keskendume inimestele ja loodusele ning muudame Mustamäe linnaosaks, kus saab mugavalt jalgrattaga liikuda. Ehitame piirkonda turvalised rattaparklad ja rattaga liikumise teed. Mustamäel on palju noori, aga noortele sobivaid liikumisviise ei arendata praegu piisavalt.
  • Kaitseme rohealasid ja linnaloodust. Istutame Mustamäele puid ja põõsaid juurde. Säilitame praeguseid rohealasid ja tekitame juurde uusi. Ei luba ehitada parkidesse. Peame kinni pesitsusrahust.
  • Muudame Mustamäe ligipääsetavaks igaühele. Tegeleme kõrgete äärekividega ja liikuvust lihtsustava märgistusega. Turvaliselt liikuda peavad saama kõik: tavalised jalakäijad, vanemad vankriga, liikumise abivahendiga liikujad, jalgratturid jne. Tagame korraliku lumekoristuse.
  • Kaasajastame ühistranspordi marsruudid. Toome elektroonsed tahvlid peatustesse.
  • Muudame Mustamäe mugavamaks. Toome linnaosasse rohkem pinke, prügikaste, joogiveekraane, avalikke WC-sid ja koerteparke.Võtame Mustamäel parkimise kontrolli alla. Kõnniteed ja muruplatsid ei ole parklad. Mustamäe ei pea muutuma parklatest koosnevaks asfaldikõrbeks. Iga puu või põõsas, mis võetakse parkla ehituseks maha, tuleb asendada uutega. Maha võetud puude asendamist tuleb kontrollida.
  • Piirame ilutulestikke. Ilutulestik häirib linde, loomi (sh lemmikloomi) ja väikelapsi. Asendame ilutulestiku laseretendusega.
  • Soodustame Mustamäe majade tervikrenoveerimist. Loome viiekordsete majade elanikele liftide paigaldamise võimaluse.