Kuigi immunoprofülaktika komisjon soovitas teha tõhustusdoose enamikule elanikkonnast mitte varem kui kaheksa kuu möödumisel esmase vaktsiinikuuri läbimisest, otsustas valitsus eelisjärjekorras tõhustusdooside saajate ringi laiendada.

Valitsuskabineti nõupidamisel otsustati neljapäeva õhtul, et COVID-19 vaktsiini tõhustusdoose hakatakse alates kuuendast kuust pärast esmase vaktsineerimiskuuri lõpetamist lisaks eakatele ja hooldekodude elanikele pakkuma ka tervishoiu-, sotsiaal- ja haridusvaldkonna töötajatele.

Töö- ja terviseminister Tanel Kiik märkis Delfile, et otsuse elluviimisel võeti riikliku immunoprofülaktika komisjoni nõuandeid arvesse küll.

"Nende omapoolsed soovitused olid eeskätt vaktsineerida kuue kuu möödumisel hooldekodude elanikke ning 65+ vanuses inimesi. Laiema elanikkonna puhul peeti aga mõistlikuks pakkuda tõhustusdoose kaheksa kuu möödumisel esmasest vaktsineerimisest," tõdes Kiik.

Mõte lisada n-ö "kuue kuu" sihtrühmade sekka lisaks ka sotsiaal- ja haridusvaldkond leidis kinnitust tänasel valitsuskabineti nõupidamisel - vähendamaks riske hoolekandeasutustes ja hoidmaks haridusvaldkonda avatuna.

Kiik selgitas, et tegu pole valitsuse soologa ning viitas Euroopa Ravimiameti inimravimite komitee (CHMP) esmaspäevasele otsusele, et tõhustusdoosi manustamist võib kaaluda vähemalt kuus kuud pärast teist vaktsiinidoosi 18-aastastel ja vanematel inimestel.

"Sama lähenemise on võtnud ka näiteks Ameerika Ühendriigid, kus on samuti esile toodud 65+ sihtrühm, teatud riskirühmad ja tihedama kokkupuutega eesliinitöötajad, kellele pakutakse tõhustusdoose kuue kuu möödumisel esmase vaktsineerimiskuuri lõppemisest," sõnas Kiik.

Suuremale osale elanikkonnast avatakse tõhustusdoosiga vaktsineerimise võimalus uuel aastal, kuna enamikul on vaktsineerimiskuur lõpetatud kas kevade või suve jooksul.