Parlament käis täna vastu võetud resolutsioonis välja Valgevene küsimuses välja kaks spetsiifilist pidepunkti:

• sanktsioonirežiimi tuleb laiendada Valgevene tähtsamatele majandusharudele,

• tuleb paljastada Venemaa osalus Valgevene rahva julmas mahasurumises.

Parlament väljendas tugevat solidaarsust nii Leedu, Poola, Läti kui teiste Euroopa Liidu (EL) liikmesriikidega, millest on saanud Valgevene režiimi hübriidrünnakute sihtmärk.

Euroopa institutsioonid ja liikmesriigid peavad Valgevene mitmemõõtmelise kriisi kiiresti lahendama ning aitama ELi ja Valgevene piirile lõksu jäänud rändajaid, rõhutati Euroopa Parlamendi neljapäeval vastu võetud resolutsioonis. Lisaks peavad EL, liikmesriigid ja rahvusvahelised organisatsioonid avaldama diplomaatilist survet rändajate päritoluriikidele ning kehtestama sanktsioonid Valgevene ametnikele ja rahvusvahelistele kuritegelikele võrgustikele, mis vastutavad rändevoogude ELi välispiirile juhtimise eest.

Valgevene režiim Rahvusvahelisse Kohtusse

Parlament mõistis resolutsiooni raames hukka rahumeelse Valgevene rahva represseerimise, piinamise ja väärkohtlemise, meedia ja interneti mahasurumise ning ajakirjanike ja blogijate peksmise, vahistamise ja hirmutamise. Parlamendiliikmed nõuavad viivitamata ja tingimusteta kõikide poliitvangide ja meelevaldselt kinnipeetud isikute vabastamist.

"Diktaator Aljaksandr Lukašenka ja tema režiimi liikmed tuleb Valgevene rahva vastu massiliselt toime pandud kuritegude eest isiklikult süüdi mõista," märgiti parlamendi pressiteates. "Selleks tuleb kaaluda võimalust anda Valgevene režiim Chicago konventsiooni, Montreali konventsiooni ja ÜRO piinamisvastase konventsiooni rikkumiste eest Rahvusvahelisse Kohtusse."

ELi sanktsioone tuleb laiendada

Parlament leiab, et Euroopa Liidu seni kehtestatud majandussanktsioonid pole avaldanud Lukašenka režiimile piisavat mõju, mistõttu on vaja sanktsioonirežiimi karmistada ja laiendada: seda nii, et see hõlmaks Valgevene võtmesektoreid, nagu terase-, puidu- ja keemiatööstus; samuti ka tähtsamaid ettevõtteid, näiteks Belaruskali ja Beltelecom.

Samuti tuleb Euroopa Parlamendi resolutsiooni kohaselt viivitamatult edasi liikuda viienda sanktsioonipaketiga repressioonide ja inimkaubandusega seotud üksikisikute ja organisatsioonide vastu.

Resolutsioonis mõisteti hukka ka Aljaksandr Lukašenka ja Venemaa presidendi Vladimir Putini vahelised pidevad sobingud. "Võimalikult kiiresti tuleks paljastada Venemaa toetus Valgevene rahva julmale mahasurumisele Lukašenka poolt ning osalus ELi-vastases hübriidtegevuses, sealhulgas rändajate kasutamises poliitilistel eesmärkidel," märgiti parlamendi ühispöördumises.

Resolutsiooni poolt hääletas 506, vastu aga 29. Erapooletuks jäi 139 parlamendiliiget.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid