"Energiakulud on meie perekondadele ja ettevõtetele vältimatud – inimesed ei saa loobuda pesu pesemisest, toidu valmistamisest ja hoonete kütmisest. Leiame, et suurenenud rohe-eesmärkide saavutamine ei tohi toimuda tavatarbijate arvelt," teatas erakond.

Keskerakonna fraktsioon teeb ettepaneku eraldada riigieelarvest elektrihinna tõusu kompenseerimiseks vähemalt 30 miljonit eurot ja töötada välja kompensatsioonimeede gaasihinna tõusu leevendamiseks tarbijatele.

Samuti peab Keskerakonna fraktsioon oluliseks, et valitsus arvestaks energiasektoris toimunud muutustega läbirääkimistel Euroopa Liidu Komisjoniga kliimapaketi (Eesmärk 55) üle. "Leiame, et suurenenud rohe-eesmärkide saavutamine ei tohi toimuda tavatarbijate arvelt ja vähendada järsult inimeste toimetulekut. Vabariigi Valitsus peab oma seisukohtade kujundamisel arvestama nii Eestimaa elanike kui ka meie ettevõtete toimetulekuga," teatas fraktsioon.

Protsessi kiirendamiseks ja sobivate lahenduste väljatöötamiseks kutsub Keskfraktsioon kiiremas korras kokku asjatundjate nõukoja, kuhu palume erasektori esindajaid, teadlasi ning valdkonna spetsialiste, et kiirele hinnatõusule jätkusuutlikke lahendusi leida.