Mõned võivad öelda, et mis selles siis nii keerulist on, jäta lihtsalt maha. Elu näitab, et nii lihtne see siiski ei ole. Enamik suitsetajatest ei suuda vastu panna kiusatusele teha veel üks suits. Päevapealt õnnestub suitsetamine maha jätta vaid 4 protsendil proovijatest.

Paljud proovivad mitmeid kordi ja ka siis ei pruugi loobumine veel õnnestuda. Osa loobub isegi proovimast. Samas on suitsetamisest loobumist soodustavaid võimalusi praegu rohkem kui kunagi varem. Oluline on valida enda jaoks sobiv viis ja uuesti proovida.

Mis aitaks edukalt suitsetamisest loobuda?

Klassikaliste, apteegis müügil olevate nikotiinitoodete kõrval ei kardeta Stopptoobri algatuse juures rääkida ka alternatiivsetest võimalustest, nagu e-sigarettidest, tubakavabast snus’ist ja kuumutatavast tubakast, millega miljonid suitsetajad üle maailma on edukalt suitsetamisest loobunud.

Esmapilgul võib olla kummastav, et alternatiivsetest toodetest räägitakse kui suitsetamisest loobumise vahenditest. Samas Eurobaromeetri andmetel kasutas 2020. aastal Eestis 10 protsenti suitsetamisest loobuda otsustanutest just alternatiivseid tooteid. Apteegitooteid kasutas 13 protsenti ja suitsetamisest loobumise nõustaja juures käis 3 protsenti.

84 protsenti Eesti suitsetajatest, kes proovisid möödunud aastal tervist kahjustavast pahest vabaneda, ei kasutanud ühtegi soodustavat abivahendit. Paraku õnnestub selliselt suitsetamisest edukalt loobuda vaid vähestel. Seda kinnitab ka Tervise Arengu Instituudi uuring, mille järgi oli 2020. aastal Eestis nii igapäevaseid kui ka juhusuitsetajaid isegi rohkem kui 2018. aastal.

Kõige olulisem on siiski uuesti proovida. Stopptoober.ee lehelt leiab näiteid, kuidas inimesed on proovinud ja lõpuks edukalt suitsetamisest loobunud.

Kuidas saab Stopptoobris osaleda?

Stopptoobriga liitumiseks pole vaja lepingut, piisab vaid soovist suitsetamisest loobuda. Tutvu stopptoober.ee lehel suitsetamisest loobumise võimalustega. Leia endale meelepärane võimalus ja alusta juba oktoobris suitsuvaba eluga.

Võit tervisele on juba see, kui vähendad suitsetamist. Kui kohe ei õnnestu tavaliste sigarettide suitsetamist maha jätta, siis asenda suitsetamiskorrad järk-järgult välja valitud nikotiinitoote kasutamisega. Mida kiiremini suudad tavaliste sigarettide suitsetamisest täielikult loobuda, seda kiiremini hakkab tervis taastuma.

Mis juhtub tervisega pärast suitsetamisest loobumist?

Olles tavaliste sigarettide suitsetamise täielikult maha jätnud, saad asuda vähendama alternatiivse toote kasutamist. Esmalt vähendad kasutamise kordi, mõne toote puhul saab valida väiksema nikotiinisisaldusega variandi. Nii saab samm-sammult loobuda tootest, mis aitas suitsetamisest loobuda. Kõige selle juures saab teha veel ühe olulise heateo: jaga oma suitsetamisest loobumise kogemust ja aita teistelgi suitsuvabaks saada.

Mida on teistes riikides suitsetamisest loobumiseks kasutatud?

Kui Eestis kasutatakse apteegitooteid ja alternatiivseid tooteid suitsetamisest loobumiseks peaaegu sama palju, siis mõnes riigis domineerivad alternatiivsed tooted. E-sigarettide abil on väga paljud loobunud suitsetamisest Ühendkuningriigis, Islandil, Austraalias ja Uus-Meremaal.

Ühendkuningriigis on juba miljon endist suitsetajat, kes loobusid suitsetamisest e-sigareti abil ja pärast lõpetasid ka e-sigareti kasutamise.

Stopptoobri kampaania Suurbritannias

Rootsi on Euroopa kõige väiksema suitsetajate osakaaluga riik ja selle põhjuseks peetakse snus’i. Naaberriigis Norras peetakse üha väheneva suitsetamise üheks põhjuseks e-sigarette ja snus’i. Pöörates pilgu maakera teisele poole, siis Jaapanis ja Lõuna-Koreas on kolmandik suitsetajatest jätnud suitsetamise maha kuumutatava tubaka tõttu.

Põhiline kahju tervisele ei tulene nikotiinist, vaid suitsetamisel tekkivast vingugaasist, tõrvast ja ülejäänud ca 4000 keemilisest ühendist, millest enamik on kahjulikud.

Eestis on 192 000 igapäevasuitsetajat ja 88 000 pühapäevasuitsetajat. Muu maailma kõrval tunduvad need arvud väikesed, kuid suitsetamisest loobumine on kõigi jaoks ühtmoodi oluline, aga ka keeruline. Mida paremad on meie suitsetajate võimalused suitsetamisest loobumiseks, seda kiiremini saab Eesti suitsuvabaks riigiks.

Edukat suitsetamisest loobumist!

Stopptoobri kampaaniat viib läbi NNA Suitsuvaba Eesti. Kampaaniat toetab Riigikogu Suitsuvaba Eesti toetusrühm.