Ülejäänud elanikkonnale alates 18. eluaastast võib komisjoni hinnangul pakkuda tõhustusdoosi mitte varem kui kaheksa kuu möödumisel esmase vaktsineerimiskuuri läbimisest. Sõltumata sellest, millist vaktsiini on inimesele varem manustatud, soovitab komisjon teha tõhustusdoosi Pfizer/BioNTech vaktsiiniga.

Üle 65-aastastele inimestele hakkavad COVID-19 vaktsiini tõhustusdoose pakkuma eeskätt perearstikeskused, hooldekodude elanikele ka õendusteenuse osutajad.

Nn kolmandate dooside puhul soovitab komisjon eristada lisadoose ja tõhustusdoose. Lisadoose vajavad vaktsineerimiskuuri lõpetamiseks tõsise immuunpuudulikkusega inimesed, kellel ei teki kahe doosiga (Jansseni vaktsiini puhul ühe doosiga) vaktsineerimise järel piisavat kaitset, nt elundsiirdamisega haiged või pahaloomuliste kasvajatega inimesed, kes on immuunsupresseerival ravil. Tõhustusdoosi võivad vajada immuunsuse nõrgenemise tõttu teatud ajaperioodi möödudes kõik vaktsineerimiskuuri läbinud inimesed.

Esmaspäeval kogunenud Euroopa ravimiameti inimravimite komitee hindas vaktsiinitootja Pfizer/BioNTech COVID-19 vaktsiini Comirnaty tõhustusdoosi müügiloataotlust. Komitee otsustas, et tõhustusdoosi manustamist võib kaaluda vähemalt kuus kuud pärast teist vaktsiinidoosi 18-aastastel ja vanematel inimestel.

Riiklik immunoprofülaktika ekspertkomisjon on sotsiaalministeeriumile riikliku immuniseerimiskava ja teiste vaktsineerimistega seotud küsimustes nõu andev komisjon, kuhu kuuluvad allergoloog-immunoloogide, infektsionistide, perearstide, lastearstide, õdede, terviseameti, ravimiameti, haigekassa ja sotsiaalministeeriumi esindajad.