Eile avaldas portaal VotTakTV palju vastukaja tekitanud video, mis on dateeritud 2020. aasta 18. veebruariga. Videos on näha, kuidas ohver on seotud voodi külge ja teda vägistatakse harjavarrega. Vägistaja nõuab seejuures, et ta midagi meelde tuletaks.

VotTakTV andmetel on selline piinamine mitmetes Venemaa kolooniates süsteemne. Failidele ligipääsu saanud inimene kinnitab, et selliseid katsumusi on läbinud üle 200 inimese, aga videod on olemas 35-40 inimese piinamisest. Allikas kinnitab, et kokku on olemas 40 gigabaiti videoid piinamiste kohta haiglas, kuhu tuuakse kinnipeetavaid formaalsete meditsiiniliste näidustustega kogu Venemaalt.

Venemaa föderaalse karistuste täideviimise teenistuse (FSIN) Saratovi oblastivalitsuse ülem, siseteenistuse polkovnik Aleksei Fedotov esitas selle uudiste peale lahkumisavalduse.

FSIN-i direktor Aleksandr Kalašnikov saatis Saratovi oblastisse ametkonna keskaparaadi töötajate grupi. Revidentidel kästi kontrollida kinnipeetavate õigustest kinnipidamist ja nende ohutust.

Informatsiooni vastu tundis huvi ka uurimiskomitee, mis algatas kriminaalmenetluse grupiviisilise eelneval kokkuleppel toimunud seksuaalse iseloomuga vägivaldse tegevuse paragrahvi alusel. Süüdlasi võib oodata kuni kümneaastane vanglakaristus.

Tegemist ei ole esimese sellise juhtumiga.

2019. aasta juulis avaldati kümneminutiline video, milles Jaroslavli koloonia töötajad peksavad järjekorras kumminuiadega kinnipeetavat Jevgeni Makarovit, kes lamab laual ja talle valatakse ämbrist vett pähe. 2021. aasta 23. veebruaril ilmusid internetti uued videod piinamistest samas koloonias. Esimeses videos, mis oli filmitud 2016. aasta 25. augustil, peksti pingil lamavat meest kumminuiadega. Kahe nädala pärast sai mees kolooniast välja ja sattus haiglasse, kus oli kaks nädalat. Teises videos olnud kinnipeetav suri pärast piinamist haiglas.

Tänavu jaanuaris alustas FSIN kontrolli inimõigustest kinnipidamise üle Irkutski kolooniates. Eeluurimisvanglas jäi invaliidiks Tõvast pärit Kežik Ondar, keda peksid kaaskinnipeetud. Teda peksid administratsiooni heaks töötavad vangid ja isolaatori vanemoperatiivvolinik ignoreeris seda. Viimane ei teinud midagi ka siis, kui kannatanule torgati pärakusse keedupulk ja ta selle peale „lõhkes”. Kalašnikov teatas hiljem, et enamik piinajatest on kindlaks tehtud ja sellest juhtumist võtavad eeskuju ka teised regioonid.