Raha tuleb euroliidu taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF) vahenditest ja on mõeldud investeeringuteks ja reformide toetamiseks. Toetuse täpne suurus selgub 2022. aasta juunis, kui Euroopa Komisjon arvutab värskete SKP andmete alusel kõigi liikmesriikide lõpliku toetusmahu. Eesti praeguse arvestuse järgi on taastekava esialgne maht 982,5 miljonit eurot.

Olulisemad investeeringud on seotud rohe- ja digipöördega, kuhu on plaanis suunata kokku üle 600 miljoni euro, sellest suur osa ettevõtlusesse. „Eesti prioriteediks taasterahastu kasutamisel on investeeringud tervishoidu ja sotsiaalkaitsesse, ettevõtete digi- ja rohepöördesse ning digiriigi arengusse, aga ka transpordiühenduste parandamine,“ ütles Kallas.

„Kava võimaldab Eestil oma majandust ja ühiskonda veelgi digitaliseerida,” kommenteeris von der Leyen. „Investeeringud energiatõhususse ja säästvasse liikuvusse aitavad kiirendada Eesti üleminekut rohelisele majandusele.”

Ursula von der Leyen ja Kaja Kallas Ülemiste linnakus

Kallas rõhutas kohtumisel digiarengu toetamise tähtsust. „Tulevik on digitehnoloogia, ühenduvuse ja usalduse päralt,” ütles peaminister. „Rõõm on tõdeda, et ka Euroopa Komisjon peab neid meie jaoks väga olulisi teemasid tähtsaks ja on võtnud enda südameasjaks seista tehnoloogiliselt võimeka Euroopa eest.“

Kohtumise käigus külastasid poliitikud Ülemiste linnakut, kust von der Leyenile tutvustati Eesti digilahendusi.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid