Täna peaks Facebooki vilepuhuja Frances Haugen USA senati tarbijakaitse, tooteohutuse ja andmeturbe allkomitee ees tunnistusi andma. Haugen ütles oma ettevalmistatud tunnistuses, mis jõudis esmaspäeval ka CNNi: "Tundsin ära hirmutava tõe: peaaegu keegi väljaspool Facebooki ei tea, mis Facebookis toimub."