Raha kanti üle salaoperatsiooniga, millega on seotud mitmeid korruptsioonile ja rahapesule tüüpilisi tunnuseid, vahendab Yle Uutiset.

Timtšenko hankis talle organiseeritud raha eest märkismisväärse osaluse Venemaa suuruselt teises gaasifirmas Novatek.

Kodumaalt lahkuma sunnitud olnud ja nüüd Lätis tegutseva Vene uuriva ajakirjaniku Roman Anini sõnul on Timtšenko tegelikkuses Putini tankist.

„Putin on minu arusaamise järgi kõigi Timtšenko ettevõtete tegelik omanik,” ütles Anin.

Ka USA on teatanud, et Timtšenko on Putini omalaadne varahoidja.

Timtšenko ise „MOT” toimetusele intervjuud ei andnud. Tema advokaat saatis üldsõnalise avalduse, milles konkreetsetele küsimustele ei vastatud: „Minu klient on oma äritegevuses alati seadust järginud. Kõik viited sellele, et ta on süüdi või osalenud rahapesus, maksudest kõrvalehoidmises või mingis kriminaalses tegevuses, on täiesti väärad.”

Kirjas öeldi veel, et Timtšenko hinnangul osutavad „MOT” ja rahvusvahelise ajakirjanike organisatsiooni ICIJ küsimused „eelarvamuslikule suhtumisele”.

Pandora paberite hulgas on andmeid 46 Vene miljardäri varade kohta maksuparadiisides. Lisaks hinnalise kinnisvara ja superjahtide ostmisele on raha kasutatud ka osaluse ostmiseks strateegiliselt tähtsates ettevõtetes.

Venemaa energiatulusid kasutatakse Kremli operatsioonides välismaal, ütles Helsingi ülikooli professor Veli-Pekka Tynkkynen.

„Neid musti rahavooge võidakse suunata erinevatele tegijatele, keda peetakse Putini valitsuse vajadusi edendavateks,” ütles Tynkkynen, kes uurib Venemaa energia- ja keskkonnapoliitikat.

Helsingi jäähokiklubi Jokerit endise omanikuna tuntud Timtšenko on kogunud oma sõbra Putini võimul olles enam kui 20 miljardi euro suuruse vara. Soome kodanik on ta olnud alates 1999. aastast.

„Timtšenko on Putini üks paremaid sõpru ja presidendile lähim ärimees. Ta on „puutumatu” ärimehe näide. Politsei, Venemaa julgeolekuteenistus FSB ega muud võimuorganid tema tegevusse ei puutu,” ütles Anin.

Gaasifirma Novatek suuromanikuks sai Timtšenko salaoperatsiooniga veidi üle kümne aasta tagasi. Talle organiseeriti esimeses etapis umbes miljardi euro eest laene maksuparadiisifirmadest. „MOT” ei leidnud tõendeid selle kohta, et laene oleks tagasi makstud.

Operatsioonis osales üle kümne maksuparadiisifirma, mille omanikud ja raha allikas on hoolega peidetud.

Selle raha eest ostis Timtšenko märkimisväärse osa Novatekist.

Lekkinud dokumentidest selgub, et tehingule saadi õnnistus ka Vene riigi omanduses olevalt gaasifirmalt Gazprom.

Tynkkynen peab tõenäoliseks, et tehingul on ka Putini heakskiit.

„Kindlasti. Ühtki suurt strateegilist muudatust Novatekis ei tehta ilma Putini lähiringkonna nõusolekuta,” ütles Tynkkynen.

Timtšenko miljarditehingu korraldusel paistab olevat mitmeid rahapesu ja korruptsiooni tunnuseid.

„Maksuparadiisifirmade loogika hulka kuulub raha pesemine ja maksude vältimine. Need kaks vajadust ei ole kindlasti kaugel ka selles Novateki asjakorralduses,” ütles Tynkkynen.

Novatek on praegu ametlikult börsiettevõte, mida noteeritakse Londoni börsil. Ettevõtte suurimad omanikud on ärimees Leonid Michelson ja Timtšenko.

Novatek on Tynkkyneni sõnul Venemaa jaoks strateegiliselt tähtis ettevõte. See on spetsialiseerunud vedeldatud maagaasi ehk LNG müügile, mis usutakse olevat kasvav äri.

Euroopa Liit tahab vähendada torugaasi ehk praktikas Gazpromi gaasi tarbimist. Putini režiimi strateegiasse sobib, et asemel on muid Vene tarnijaid, kui Gazprom on mingisuguses vastutuules,” ütles Tynkkynen.

Putini lähiringkond on kogunud omale tohutud varad peamiselt Vene riigi abil. Anini sõnul otsustab nende varade kasutamise üle tegelikkuses Putin.

Anini sõnul ei mõisteta Läänes Venemaa korruptsiooni iseloomu sügavuti.

„Me kasutame Venemaal sellega seoses sellist mõistet nagu „bassein”. Kogu raha ja varad on selles basseinis, mida haldab Putin. Basseinis olevat raha kasutatakse siis erinevatel eesmärkidel,” rääkis Anin. „See võib tähendada kinnisvara ostmist presidendiadministratsiooni töötajatele, aga sama hästi ka salajaste välismaaoperatsioonide rahastamist, nagu Kremli vastaste mürgitamine.”

Varasid võidakse kasutada ka poliitiliste liikumiste või erakondade toetamiseks välismaal.

„Erinevaid musti rahavooge võidakse suunata tegijatele, kes rahuldavad Putini valitsuse vajadusi. Viimastel aastakümnetel on Venemaa toetanud näiteks parempopulistlikke erakondi,” ütles Tynkkynen. „Raha, mis saadakse korrumpeerunud naftariigi kassast, suudetakse suunata sellistesse kohtadesse.”

Mustal rahal on Tynkkyneni sõnul mõju ka näiteks kliimamuutuse vastasele tegevusele. Kremlilt raha saanud erakonnad on kliimameetmete vastu. See ei ole Tynkkyneni sõnul Putini režiimi esmajärguline eesmärk, vaid selleks on ebastabiilsuse õhutamine Euroopas.

„Aga see sobib Putini režiimile, sest see on nii sõltuv naftast ja gaasist saadavast tulust. Sellele on naftast ja gaasist eemaldumine märkimisväärne oht,” ütles Tynkkynen. „Kui me tahame edendada Euroopas kliimamuutuse vastast võitlust, on Vene korruptsioonist lahti saamine äärmiselt tähtis.”

„MOT” toimetus sai Putini lähiringkonnale jälile, uurides Monacos tegutsevat maksuparadiisiteenuseid müüvat ettevõtet nimega Moores Rowland.

Selle klientideks said 2000. aastate alguses Timtšenko, Putini lapsepõlvesõber Pjotr Kolbin ja endised KGB ohvitserid.

Moores Rowland asutas Putini lähiringkonnale mitmeid maksuparadiisifirmasid. Timtšenko hankis ühe Moores Rowlandi asutatud firma nimele näiteks kaks jahti omale ja tütrele.

Andmeleke paljastab ka Svetlana Krivonogihhi kinnisvaratehingu. Vene meedia andmetel on Krivonogihh Putini endine armuke ja tütre ema.

Andmelekke järgi asutati Krivonogihhile 2003. aastal maksuparadiisifirma vaid paar kuud pärast seda, kui ta oli emaks saanud. Firma asutas Moores Rowland.

Krivonogihhi maksuparadiisifirma ostis Monacost 3,6 miljoni euro eest korteri, selgub Monaco kinnisvararegistri andmetest.

Vene meedia andmetel kohtus endine koristaja Krivonogihh Putiniga 2000. aastate alguses. Nüüd on tal sadade miljonite eurode väärtuses varasid. Krivonogihh on näiteks suure panga Rossija osanik. Seda nimetatakse „Putini pangaks”.

„Kellest iganes võib saada panga Rossija osanik, isik peab vaid kuuluma päris Putini lähiringkonna tuumikusse. See näitab, kui lähedal ta [Krivonogihh] Putinile on,” kommenteeris Anin.