„IKEAs töötamise juures meeldib mulle kõige rohkem töötajate kaasatus erinevatesse protsessidesse. Me ei täida mitte ainult enda ülesandeid, vaid meid hinnatakse kõrgelt ka seetõttu, et anname enda panuse ühiste eesmärkide saavutamiseks. Näiteks on kõikidel töötajatel terviklik ülevaade ettevõtte tegemistest ja selle eesmärkidest, mis on saavutatud tänu sellele, et töötajad erinevatest osakondadest teevad tihedat koostööd. Niiviisi saame töö käigus aru, millist rolli iga töötaja mängib ja kuidas üksteise aitamine aitab saavutada ettevõtte eesmärke,” selgitas Tkatsuk.

Ta meenutas, et teda meelitas IKEAsse tööle tulema teadmine, et tegemist on eduka globaalse ettevõttega, millel on pika aja jooksul kujunenud teadmised ja töökultuur. Samas soovis ta saada osaks rahvusvahelisest organisatsioonist ja anda enda panus selle arendamisse Eestis.

Lisaks teeb Tkatsuki sõnul IKEAs töötamise puhul südame soojaks see, et kõik on võrdsed ja hoolimata ametist kõik aitavad üksteist. „Meil ei ole IKEAs tavapärast vertikaalset juhtimiskultuuri. Ühtekuuluvus on väärtus, mille järgi iga päev toimetame. Juhatajad töötavad sageli ka müügisaalis, kus nad on teistele töötajatele alati kättesaadavad ja vajadusel abiks,” kirjeldas IKEA Eesti klienditoe osakonna tiimijuht. Ta lisas, et teadmine, et keegi sind alati toetab, leevendab stressi ka kõige raskematel tööpäevadel. Veel on ta õnnelik, et neil on väga palju ühiseid üritusi ja tähtpäevi, mida üheskoos teiste IKEA töötajatega tähistatakse. „Kolleegidega koos olemine loobki ühtekuuluvustunde. Samuti on meil eraldi töötajate puhkeala, kus saab kolleegidega rääkida ka töövälistest asjadest.”

Ühised väärtused ja traditsioonid inspireerivad töötajad

„Ühtekuuluvus on meil tõesti võtmetähtsusega ehk kõiki töötajaid võetakse kui ühise kogukonna liikmeid. Meie töötajad on rohkem kui lihtsalt kolleegid, mistõttu on ka töö IKEAs enamat kui pelgalt töö,” tutvustas IKEA Eesti inimeste ja kultuuri partner Marge Litvinov. „IKEA toetub oma töös põhilistele väärtustele, nagu ühtsus, võrdsus, inimeste ja planeedi heaolu, lihtsus ja tagasihoidlikkus, jagatud vastutus ja kuluteadlikkus. Meil hinnatakse töötajaid sellisena, nagu nad on.”

Ta selgitas, et värbamisel lähtub IKEA eelkõige inimese väärtustest ja mõtteviisist, alles siis võetakse arvesse oskusi, kompetentsi ning töökogemust. „Kui töötajad ja ettevõte jagavad samu väärtusi, aitab see teha paremaid strateegilisi otsuseid, jõuda seatud eesmärkideni ja annab inimestele töömotivatsiooni. Väärtused tulevad mängu töötaja igapäevaste otsuste tegemisel ning aitavad ka ettevõtet ja töötajat keerulistes olukordades suunata. Me kõik tegelikult teame, et teeme otsuseid kõhutunde järgi, kuid IKEAs tehakse otsuseid ka südame ja väärtuste järgi.”

IKEA iga uus töötaja saab endale buddy ehk sõbra, kes toetab uut töötajat esimesest päevast alates. See tähendab, et käiakse koos lõunal, õpitakse erinevaid tööülesandeid, tehakse koos pause ja õpitakse üksteist ja IKEAt lähemalt tundma. Peale selle läbivad kõik uued töötajad põhjaliku koolituse enne tööle asumist ning samuti toimub pidev teadmiste ja oskuste arendamine – keskmiselt läbib iga IKEA töötaja 35 tundi koolitusi aastas ja seda oma töövahetuse ajal.

IKEA Eesti inimeste ja kultuuri osakonna partner toob välja, et ühisüritused ja koos veedetud aeg on väga tähtsad, et tiimivaimu kasvatada ning töötajaid inspireerida: „IKEAs tähistame üheskoos mitmeid aastapäevi ja üritusi. Lisaks usume, et toit on parimaks inimeste ühendajaks, mistõttu on üle maailma võetud omaks üks Rootsi töökultuuri oluline osa – fika ehk kohvipaus. See on võimalus puhata, mõtiskleda ja teistega suhelda.”

Lisaks tähistatakse ühiselt nii lihapalli- kui ka kaneelisaiapäeva ning enne jõule Rootsis traditsiooniks saanud luutsinapäeva. Samuti tehakse ühiseid hommikusööke, et häid uudiseid edastada või tagasisidet koguda. „Kõik sellised ühised tähistamised teevad IKEA tiimi ühtsemaks ja tugevamaks, muidugi muudavad need ka tavalise tööpäeva erilisemaks,” lisas Litvinov.

IKEA avab 2022. aasta sügisel Tallinnas oma esimese suure mööblikaupluse ja seoses sellega on plaanis värvata uusi meeskonnaliikmeid erinevatele ametikohtadele – kujundajaid, müügikonsultante, logistikuid, restoranitöötajaid jpt. Kokku alustab Tallinna IKEAs tööd umbes 300 uut töötajat.

Kui tahad olla üks neist, vaata lähemalt SIIT.