1. oktoobril Rae vallas toimuv Harjumaa Omavalitsustepäev on pühendatud Eesti Vabariigi taastamise 30. ja Rae valla 155. aastapäevale.

Omavalitsuspäeval arutatakse, kuidas saab ülikool olla abiks omavalitsustes aktuaalsete probleemide lahendamisel, ning üheks fookuseks on kohalike omavalitsuse ametnike täienduskoolitus ja tasemeõpe. Tallinna ülikooli rektori Tõnu Viigi sõnul on tänane ülikool üha enam mitte üksnes õppe- ja teaduskeskus vaid ka laiemalt ühiskonna arengusse panustaja. “Teadus- ja tõenduspõhisus ei saa enam olla vaid akadeemilise mõtte osa – kogu ühiskonna areng üha keerumaks muutuvas maailmas vajab targa eluviisi eestvedajat.”

„On suur au võõrustada nii väärikat üritust just Rae vallas. Rae vald on hetkel Eesti kõige kiiremini kasvav omavalitsus, meie elanike keskmine vanus on 34 eluaastat, mis tähendab, et tänase päeva läbiv teema „Nutikas omavalitsus“ puudutab meid eriti lähedalt. Noored vallakodanikud on väga teadlikud ja ootavad omavalitsuselt kiiret ning paindlikku opereerimist. Seose sellega oleme jõudnud tööjõuturul päris keerulisse olukorda, mis tähendab, et lisaks heale ja koolitatud ametnikule on KOV-idel vaja värvata ametnikke, kes on veel oma ala spetsialistid, pädevad haldusmenetluse läbiviimisel, juriidilise kogemusega ning samal ajal ka suurepärased klienditeenindajad. Sellisele profiilile vastavad inimesed on tööturul tugevas defitsiidis.

Tallinna Ülikool teeb juba suurepärast tööd avaliku halduse valdkonnas ja koolitab antud taustaga tulevasi ametnikke, aga kahjuks puudub nendel tööturule sisenejatel praktiline kogemus. Rae valla näitel võib väita, et hea ametnik peab kodanikust alati sammuke ees olema nii oma lahenduste pakkumise kui muuga. Kirjeldatud situatsioon on viinud omavalitsusi järgmise probleemi juurde: nimelt on tendents, et KOV-i poolt koolitatud kogemusega ametnikud leiavad tihti tee ministeeriumidesse, kus on väiksem töökoormus ja kõrgem palk. Siin tuleks panna pead kokku nii ülikoolide kui riigiga, et luua ühine koolitussüsteem ametnike väljaõppeks, mis aitaks omandada spetsialisti kompetentsi. Spetsialistiks ei saa ülikooli pingist tulev inimene, sest avalikke teenuseid kasutavate inimeste ootused ja nõudmised on aja jooksul väga kõrgeks kasvanud. Inimene tahab suhelda oma ala professionaaliga/iga ja see on ka omavalitsuse soov, sest suures pildis sõltub just nendest omavalitsuse areng ja kuvand ja osutatava teenuse kvaliteet. Koos ülikoolide ja riigiga leiame kindlasti sellele kõigele parima lahenduse,“ kommenteeris Rae vallavanem koostöö vajalikkust.

Tallinna Ülikooli poolt osalevad omavalitsuspäeval kolm instituuti, Haridusteaduste instituut, Ühiskonnateaduste instituut ja Digitehnoloogiate instituut. Ühiskonnateaduste instituudi direktori Indrek Graubergi sõnul on Ühiskonnateaduste instituut kujunenud Eestis juhtivaks kohalike omavalitsuste kompetentsikeskuseks, kuna nii riigi kui kohalike omavalitsuste tasandil on meil mitu aastat olnud koostöö, mida näitas ka 26.-27. augustil toimunud VI Omavalitsuspäev Tartus. Rae valda on aga tekkimas omamoodi arengukeskus, kus koostöös teiste Harjumaa valdadega otsitakse lahendusi mitmetele kohalikele muredele, näiteks kuidas koostöös tööandjatega välja töötada operatiivsemate kraadide pakkumist ülikoolides.