Eelnõuga tahetakse muuta põhiseadust selliselt, et presidenti saaks tulevikus valida rahvas otse.

Eelnõu järgi oleks presidendikandidaadi ülesseadmise õigus vähemalt kümnel tuhandel hääleõiguslikul Eesti kodanikul.

Valituks tunnistataks kandidaat, kelle poolt on antud üle poole hääletamisest osavõtnute häältest. Kui ükski kandidaat ei saa nõutavat häälteenamust, viidaks kahe enim hääli saanud kandidaadi vahel läbi teine hääletusvoor. Teises voorus tunnistataks valituks kandidaat, kelle poolt anti enam hääli.

"Kunagi oli Keskerakond selle ideega aastaid üksi. Meil on siiralt hea meel, et nüüd saame rääkida eelnõule allakirjutanute puhul juba kolmest erakonnast ja 45 saadikust. Varem või hiljem me teeme selle ära. Tuletan meelde, et ka president Lennart Meri toetas otsevalimise mõtet," märgib Jaanus Karilaid.