Varem oli kompensatsioon ette nähtud vaid Natura 2000 võrgustikku kuuluvate alade omanikele ja väljaspool võrgustikku asuvate sihtkaitsevööndis asuvate metsade eest.

Uus toetus – 60 eurot ha kohta – puudutab ligi tuhandet erametsaomanikku, kellel on piiranguvööndites 14 000 ha metsa. Keskkonnaminister Tõnis Mölderi sõnul saab järgmise aasta eelarvega likvideeritud ebaõiglus ja omanikele hüvitatakse saamata jäävat tulu kõikide looduskaitseliste piirangute korral. “Erametsanduse toetuse saajate ring laieneb ja sellega väheneb ka raiesurve looduskaitsealade piiranguvööndites,” ütles keskkonnaminister. “See motiveerib metsaomanikke oma kaitsealuseid maid endale hoidma ja müügisurvele mitte alluma, “ on Tõnis Mölder uue toetuse suhtes lootusrikas.

Metsaomanikud on pikemat aega taotlenud riigilt võrdset kohtlemist looduskaitseliste piirangute talumisel. Kui aastaid tagasi olid looduskaitselised piirangud hüvitatud vaid maamaksu soodustuse näol, siis pikapeale on lisandunud sellele ka hüvitised saamata jäänud tulu eest - esialgu Natura 2000 aladel, seejärel ka siseriikliku kaitsega alade sihtkaitsevööndites. Nüüd saavad lõpuks hüvitist ka siseriikliku looduskaitse piiranguvööndis asuva metsa omanikud.

„Keskkonna- ja looduskaitse on kahtlemata ülimalt olulised, samas ei tohi me ära unustada meie tuhandeid metsaomanikke, kelle maal võib asuda nende pensionisammas,“ lausus Mölder. Keskkonnaministri hinnangul on oluline, et metsaomanikud, kelle maa asub väljaspool Natura 2000 võrgustikku kaitstavate alade piiranguvööndites, saaksid samuti toetust, sest see seab looduskaitseliste piirangutega metsaomanikud võrdsele positsioonile.