"Mäletatavasti vähenes kohalike omavalitsuste arv reformi tulemusena 213-lt 79-le. Meid huvitab, mida see inimeste jaoks tähendab: kas teenused on läinud paremaks või kehvemaks, kas reform täitis seatud eesmärgid," ütles komisjoni esimees Urmas Reinsalu.

"Komisjoni istungil soovime saada lähemat ülevaadet, kuidas haldusreform on teenustele mõjunud," lisas ta.

Riigikontrolli ülevaade "Omavalitsuse teenuste korraldus endistes keskustes ja nende lähiümbruses pärast haldusreformi" toob välja, et haldusreform ei ole omavalitsuste teenuste kättesaadavust keskustest kaugemates piirkondades oluliselt mõjutanud.

Analüüsist selgub, et Eestis on piirkondi, kus ühinemisele vaatamata ei tekkinud oluliselt suuremat potentsiaali elanike paremaks teenindamiseks. Ühtlasi märgib riigikontroll, et haldusreformi eesmärkide saavutamine on paljudel juhtudel küsitav.

Samas on positiivne, et ehkki haldusreform viis mitmel pool omavalitsuse keskuse kodust kaugemale ja vallad-linnad on püüdnud teenuseid ümber korraldada, pole omavalitsuste teenuste kättesaadavus vallakeskustest kaugemal asuvates piirkondades oluliselt kannatanud.

Istungile on kutsutud riigihalduse minister Jaak Aab, linnade ja valdade liidu tegevdirektor Veikko Luhalaid ja riigikontrolli esindajad. Avalik istung algab kell 13.15 ja seda on võimalik jälgida veebiülekandes. Videosalvestist istungist saab vaadata riigikogu YouTube'i kanalil, salvestis jõuab veebi viivitusega.