Seda, mis on Eesti Päevaleht, teab usutavasti igaüks: Eesti väärikamaid väljaandeid, mis keskendub põhjalikult olulisele ja mille nimi on tuttav nii digitellijatele kui ka paberkandjal lehelugejatele. Nimi makeitneutral ei pruugi täna jällegi paljudele veel midagi öelda. Tegemist on cleantech startup’iga, mille eesmärgiks on lihtsustatult öeldes anda ettevõtetele võimalus vähendada oma süsinikujalajälge. Ja ometigi on just nende kahe brändi puhul võimalik rääkida uue ja vana kohtumisest, koostööst ning pidepunktidest. Kuidas?

Eesti Päevaleht kui rohelise mõttelaadi edasikandja

Eesti Päevaleht, vaatamata oma pikale ajaloole, on tegelikult pidevalt üha enam rohelisse tulevikku vaatav väljaanne. See väljendub nii suurimaks digitellimustega leheks olemises, temaatilise Roheportaali avamises kui ka asjaolus, et kogu paberväljaanne on proovitud viia võimalikult rohelisele tootmismudelile. Tänu sellele võibki lehe paberversiooni vaadates juba silmaga näha, et roheline mõtteviis on väljaande DNA-sse täiesti sisse kodeeritud: nimelt on iga Eesti Päevaleht valmistatud 90% ulatuses taastöödeldud materjalidest, aidates seeläbi loodust säästa, mitte seda hävitada.

Roheliste teemade olulisust näitab ka Eesti Päevalehe hiljuti avatud Roheportaal. Tegemist on ainult loodus- ja kliimateemadele pühendatud portaaliga, kus kajastatakse põhjalikult keskkonnaga seotud rõõme ja muresid, otsitakse ja pakutakse lahendusi keskkonna hoidmiseks ning vaadatakse tulevikku, kuidas läbi oma käitumise saaksime laiemalt keskkonnahoiu nimel tegutseda. Kuna Eesti Päevaleht peab kliima ja keskkonnaga seotud teemasid oluliseks, usume, et nimetatud teemad suunavad ka lugejaid kaasa mõtlema loodussäästlikkuse olulisuse üle maailmas või kasvõi siinsamas Eestis.

Makeitneutral aitab muuta Eesti Päevalehte veelgi rohelisemaks

Makeitneutral on cleantech startup ja nimetab end ise metsa-positiivseks. Nad on võtnud sihiks pakkuda ettevõtetele oma süsinikujalajälje neutraliseerimise teenust, mille tulemusena jõuavad puud klientide abil metsa. Põhimõte on lihtne – igal ettevõttel on makeitneutrali abiga võimalik istuda oma toodete või teenuste tarbimise tulemusena tekkiva võimaliku CO2 nullimiseks metsa uusi puid. Nii on võimalik anda teenuse tarbijatele reaalselt eksisteeriv lisaväärtus metsaistutamise ja looduse taasloomise näol. Kui rääkida innovatiivsuse aspektist, on võimalus lisada makeitneutrali plugin oma kodulehele, läbi mille on ostlejatel lihtne lisada ostukorvi ka killuke rohelist metsapuude näol. Pärast puu istutamist saab selle koordinaadid ning võid igal ajal minna selfie’t tegema.

Eesti Päevaleht on aga makeitneutrali abil astunud ühe sammu veelgi rohelisemasse homsesse, võttes vastutuse puude istutamise eest üldse täiesti enda kanda. Nimelt istutab makeitneutral iga saabunud lehetellimusega tagasi metsa ühe puu. Ja see on omakorda otsustamise kohaks sulle – kas soovid elada rohelisemas tulevikus või pigem mitte. Kui jah, siis kõige lihtsam viis on vormistada Eesti Päevalehe tellimus, hoida loodust läbi taaskäideldud materjali kasutamise ning kõigele lisaks olla kindel, et vähemalt ühe puu võrra on Eesti metsad jälle rikkamad.

Eripakkumisega saad 10 nädalaks Eesti Päevalehe tellida hinnaga 10 €. Tellimuse vormistamiseks mine aadressile epl.ee/uuspuu või helista tel 680 4444.