Kokku on kultuuriministeeriumiga seotud asutustes tööl umbkaudu 3900 inimest, kuid miinimumpalga tõusust on puudutatud 1200 töötajat. Jutt käib täistööajaga ametnikest, kel on kas kõrgharidus või kelle amet nõuab spetsiifilisi erialaseid oskusi ning kes töötavad kõnealuse ministeeriumi hallatavates, avalik-õiguslikes institutsioonides või sihtasutustes.

Ülejäänud 2700 töötajat, kes sellest kategooriast välja jäävad, saavad samuti teatud määral palgalisa, ent sedapuhku pole mingisuguseid kindlaid märke ette seatud. Kultuuriministeeriumi kommunikatsiooniosakonna juhataja Meelis Kompuse sõnutsi on ülejäänud töötajate töötasu tõus erinevate asutuste juhtide endi teha.

Lisaks on eraldatud ports raha kõrgema kategooria noorte treeneritele, kelle palgalisa tuleb 500 000 euro suurusest rahapatakast. Sedapuhku on kultuuriministeeriumi valdkonnas palgafondi suurendatud alluvate tarbeks lausa 3,3 miljoni võrra.

Kompus märkis, et TALO (Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsioon) oli kultuurivaldkonna töötajate palgatõusu üle rõõmus. Ta nentis, et algselt oodati küll kõrgemat palgatõusu (miinimum 1300 pealt 1600-le), kuid ka 5-protsendiline tõus võeti rahuoluga vastu.