Tallinna linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni esimehe Kristen Michali sõnul sümboliseerib kahtlemine linnavalitsuse liikme sõnades korduvat ja süsteemset probleemi Tallinna juhtimises, kus maksumaksja vara ning mandaat aetakse liiga tihti sassi ainuvõimu erahuviga.

"Ootasime mitu nädalat, et Keskerakond tooks abilinnapea tule alt välja ja märkaks probleemi. Valeütluste kahtlus on orgaaniliselt seotud ainuvõimu tuumikuga. Nii ei jää meile muud võimalust rahvaesindajatena, kui anda signaal, et linnakodanikud väärivad paremat," ütleb Michal. Ta märkis Delfile, et kahenädalane paus opositsiooni poolt oli poliitilise maastiku vaatevinklis enam kui küllalt - seda eriti tundlikul ajal, nagu seda on KOV-valimiste periood. "Valimiste-välisel ajal oleks see umbusaldus kindlasti kiiremini tulnud. See on olnud üsna viisakas ja tagasihoidlik samm meie poolt."

Opositsiooni harvanähtav üksmeel pole Michali sõnutsi midagi liigselt erilist - seda on varemgi Tallinna volikogus ette tulnud. Et siin uus linna valitsev koalitsioon tekkimas oleks, Michal ei ütleks. KOV-valimiste kontekstis ei tasuks tema silmis siinkohal veel üldse mingeid järeldusi teha. "Jõujooned saab paika panna alles siis, kui valimistulemused on käes," sõnas Michal.

Umbusaldusavaldus tuleb linnavolikogus arutlusele järgmise nädala neljapäeval kell üheksa hommikul.

Üksmeel opositsioonis

Isamaa fraktsiooni esimehe Olle Koopi sõnul tammub Tallinn korruptsioonivastases võitluses paigal.

„Järjest päevavalgele tulevad korruptsioonijuhtumid ning pidevad linnajuhtidele esitatavad kahtlustused näitavad, et Tallinna linnajuhtimises ei ole midagi muutunud. Kahetsusväärne, et linnapea Mihhail Kõlvart ega abilinnapea Eha Võrk antud juhtumi eest vastutust ei võta. Seetõttu ei jää opositsioonil muud üle, kui seista ühiselt ausa linnajuhtimise eest ning abilinnapead umbusaldada,“ ütles Koop.

EKRE fraktsiooni esimees Mart Kallas tõi välja, et kuna keskkriminaalpolitsei poolt Eha Võrgule valeütluste andmise eest esitatud kahtlustused on tõsised, peaks abilinnapea volikogult saadud volitused peatama kuni uurimise lõpuni ja asjaolude selgumiseni. "Tänaseks on selgunud, et abilinnapea Eha Võrk ise seda teha ei soovi, seetõttu ühineb EKRE fraktsioon umbusaldusega. Kui Eha Võrk ei suuda ise eetilist otsust vastu võtta, siis peab opositsioon talle appi tulema," sõnab Kallas.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni aseesimees Raimond Kaljulaid lisas, et Eha Võrk ei ole ka oma valdkonna juhtimises täitnud tallinlaste ootusi.

"Näiteks ootab Tallinnalt endiselt tuhandeid inimesi eluaset, mida linn on neile lubanud, kuid pole seda lubadust ning seadusest tulenevat kohustust asjakohaselt täitnud," ütleb Kaljulaid.

Umbusaldusavaldus Eha Võrgu vastu
Eelnõule alla kirjutanud Tallinna Linnavolikogu liikmed ei pea kohaseks Eha Võrgu jätkamist Tallinna abilinnapeana ning avaldavad talle umbusaldust pidevate korruptsiooniprobleemide kordumise eest ainuvõimul oleva Keskerakonna juhtimisel.


Juhtimisprobleemid, linnavara vilets valvamine, kaotsiminek ja süsteemne läbipõimumine Tallinna ainuvõimu puhul on reaalsus. Oleme selle eest eelmisele linnapeale nelja erakonna poolt umbusaldust avaldanud. Toona andsime signaali, et Tallinna asjaajamine on vigane ning vanaviisi jätkata enam ei saa.


Toonasele Tallinna linnapeale süsteemsete juhtimisprobleemide eest esitatud umbusaldusest möödub varsti üle kolme aasta. Kahjuks annavad regulaarsusega ilmuvad korduvad sündmused alust arvata, et eelviidatud probleemid linna juhtimises ei ole kuhugi kadunud.


Nüüd on avalikkuse ette on jõudnud taaskordne võimalik korruptsioonijuhtum, kuhu on mässitud Keskerakond ja Tallinna linnavalitsus. Prokuratuur on selles esitanud Tallinna abilinnapea Eha Võrgule kahtlustuse selles, et ta on andnud Keskerakonnale tehtud annetuse kriminaaluurimises teadvalt valeütlusi.


Tõsi, Eha Võrgu suhtes algatatud kriminaaluurimine on alles algusjärgus ning kedagi ei tohi käsitleda kuriteos süüdi olevana enne, kui tema kohta on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus. Leiame, et kuni täpsemate asjaolude selgumiseni peaks Eha Võrk Tallinna linnavalitsuse liikmena tegevuse peatama.


Rõhutame, et tegemist ei ole vaid Eha Võrgu personaalküsimusega, pigem korduva ja süsteemse probleemiga Tallinna juhtimises ehk retsidiivsusega probleemidega korduvusel. Rahastamisjuhtum, milles kahtlused külvatud ning mille kohta päritud on samuti ainuvõimuga tugevalt seotud, ning kahtlused on ootustest Tallinna linnavalitsuse soosingule.


See käik indikeerib korduvat probleemi – Tallinna maksumaksja vara ning mandaat aetakse tihti sassi ainuvõimu kasudega. Eha Võrgu kabineti pole politseil esimene kord läbi vaadata, sama juhtus hiljuti ka linnapea kabinetis, kahtluses, mis puudutas Keskerakonna võtmeisikuid ja loodetavat linnavalitsuse soosingut vastuteenena.


Lootsime, et linnavalitsus on varasematest juhtumitest õppinud ning kahtlustuse saanud abilinnapea jääb kuni täpsemate asjaolude selgumiseni tööst kõrvale. Andsime selleks võimaluse, oodates enne umbusalduse esitamist. Tänaseks seda paraku juhtunud ei ole. Seetõttu oleme sunnitud avaldama abilinnapea Eha Võrgule umbusaldust, et anda põhimõtteline sõnum – ainuvõim pole osa lahendusest, vaid probleem Tallinna linnakodanike vara kaitsel.


Eha Võrk ei ole ka oma valdkonna juhtimises täitnud tallinlaste ootusi. Näiteks ootab Tallinnalt endiselt tuhandeid inimesi eluaset, mida linn on neile lubanud, kuid pole seda lubadust ning seadusest tulenevat kohustust asjakohaselt täitnud.