„Teine ettepanek: teha kõik graafikud ja elemendid elektroonilise hääletamise kohta avalikult ligipääsetavaks,” lisas Venediktov, vahendab Interfax.

Veel palus Venediktov ühiskondliku staabi sekretariaadil ja kolleegidel panna kogu informatsioon üles veebilehele ja sotsiaalmeediasse.

„Kolmas ettepanek: et meil on säilinud paberjäljed, palun ma keskvalimiskomisjonil need säilitada ja kui pärast kõiki ülelugemisi on vaja, langetame otsuse paberkujul ülelugemise kohta,” ütles Venediktov.

Moskvas toimus riigiduuma valimistel e-hääletus linnavalitsuse väljatöötatud platvormil, ülejäänud kuues regioonis, kus toimus e-hääletus, oli süsteem aga teine. Pärast hääletuse toimumist ilmnes, et mitmes Moskva ühemandaadilises valimisringkonnas olid opositsiooni toetatud kandidaadid juhtimas paberhäältega, aga kaotasid e-häälte tõttu võimuerakonna Ühtse Venemaa kandidaatidele. Samuti tekitas küsimusi e-valimiste tulemuste avaldamise viibimine.

Venediktov on avaldanud arvamust, et Ühtse Venemaa kandidaadid ei võitnud mitte e-häältega manipuleerimise tõttu, vaid sellepärast, et opositsioon valis vale strateegia ja kutsus e-valimisi boikottima.

Ametlike tulemuste järgi võitsid Moskvas lõpuks kõigis ühemandaadilistes ringkondades linnapea Sergei Sobjanini (Ühtne Venemaa) toetatud kandidaadid.