Möödasõit on liikluses üks ohtlikumaid manöövreid ja möödasõidu sooritamisel tuleb hinnata, kas saavutav ajaline võit on seda üldse väärt. Kui möödasõidu ajal ilmneb takistus või liiklusoht, mida juht ei saanud ette näha või ei osanud õigesti hinnata enne möödasõidu alustamist, tuleb möödasõit katkestada.

Enne möödasõidu alustamist peab juht veenduma, et:

• ükski tema järel sõitva sõiduki juht pole alustanud temast möödasõitu

• samal sõidurajal ees sõitva sõiduki juht pole andnud märku vasakpöördeks

• möödasõit ei ohusta ega takista teisi liiklejaid

• sõidurada, millele juht suundub, on piisavas ulatuses vaba

• tal on võimalik tagasi reastuda, ohustamata ja takistamata juhti, kelle sõidukist mööda sõidetakse