Meos viitab, et juba 23. aprillil edastati kultuuriministeeriumile palve rahastusküsimuses. "Vajame sihtasutuse elushoidmiseks aasta lõpuni täiendavat rahastust summas 140 000 eurot – see asjaolu on ministeeriumil teada juba viis kuud. Lisaks vajame otsust edasise suhtes," märgib ta.

Hetkel on seis selline, et rasked otsused langetatakse Meosi sõnutsi ise, kuna vastupidine käitumine ei oleks heaperemehelik ning viiks sihtasutuse pankrotti.

"Sulgeme alates 1. oktoobrist Vaba Lava Narva teatrikeskuse. Püüame miinimumprogrammi alusel täita endale võetud lepingulisi kohustusi, eesmärgiga vältida partnerite altvedamist ja leppetrahve. Loodame, et sulgemine on ajutine, kuid oleme teatrikeskust selle rajajate initsiatiivil kolm aastat ilma riigi tegeliku vajaliku toetuseta käigus hoidnud ja enam ei ole see võimalik," lausus ta.

Organisatsiooni püütakse elus hoida aasta lõpuni, mil selgunud ministeeriumi otsus lisatoetuse ning ka tulevase aasta rahastuse osas. "Otsustame edasise käitumise mainitud ministeeriumi otsuste alusel."

Meos nentis, et paratamatult jääb neile mulje, et ministeeriumi arvates on Eesti riik valmis ja ükski "süsteemiväline" asi ei saa eluõigust, tehku ta siis oma tööd kasvõi kordades "süsteemi kuulujatest" tulemuslikumalt. "Selline positsioon ei saa ratsionaalsele kodanikule olla vastuvõetav. Jääme kultuuriministeeriumi otsust ootama. Loodame, et see tuleb enne, kui Vaba Lava on taastamatult lagunenud."

Kultuuriministeeriumi kunstide asekantsleri Taaniel Raudsepa sõnul jagatakse erateatritele rahasid seaduse alusel. "Toimub iga-aastane taotlusvoor ning kõikidel erateatritel on aasta alguseks teada, mis toetusi aasta jooksul oodata on," ütles ta.

Asekantsleri sõnul on Vaba Lava toetus etendusasutuste voorust just kasvanud. "2021. aastal on asutus saanud kultuuriministeeriumilt kokku 495 000 eurot erinevaid toetusi. Sellest üle 100 000 on andnud kriisiabi."

Raudsepp lisas, et riik on omalt poolt püüdnud teha koostööd Narva linna kultuurielu säilitamiseks. "Oleme teinud Vaba Lavale ettepaneku riigi osalusega sihtasutuse moodustamiseks," ütles ta ning lisas, et need ettepanekud on veel täpsustamisel.

"Me kohtleme kõiki erateatreid võrdsetel alustel. Aga me otsime lahendust, et Narvas professionaalset teatritegevust jätkata ja oleme selleks ka Vaba Lavaga pidevalt suhelnud" märkis asekantsler lõpetuseks.

Konfliktist saab pikemalt lugeda ka EPLi kevadisest loost.