Liimets rõhutas kohtumisel tehtud videosõnavõtus, et humanitaarkatastroofi äärel oleva Afganistani inimeste abistamiseks tuleb rahvusvahelisel kogukonnal ühiselt pingutada. „Esmatähtis on, et humanitaarabi andmine jätkuks takistusteta ning riigi elanike põhivajadused tervise, peavarju ja toiduabi vallas oleksid tagatud,“ ütles välisminister.

Seetõttu on Eesti otsustanud eraldada Rahvusvahelisele Punase Risti Komiteele 50 000 eurot Afganistani humanitaarkriisi leevendamiseks. Liimets kinnitas, et otsime ka edaspidi võimalusi abi vajavate Afganistani elanike toetamiseks rahvusvaheliste organisatsioonide kaudu.

Välisminister rõhutas, et rahu ja stabiilsus Afganistanis on võtmetähtsusega. „Afganistani ühiskondliku arengu ja inimeste heaolu nimel on äärmiselt oluline, et naistel oleks võimalik ühiskonnaelus aktiivselt osaleda, tüdrukutel hariduse omandamist jätkata ning vähemusgruppide õigused oleksid tagatud,“ märkis ta. Seetõttu saab välisministri sõnul koostöö Afganistani tulevase valitsusega olla rangelt tingimuslik ja sõltub eelkõige Talibani valmisolekust tagada kõigile riigi elanikele inimõigused ja turvaline elukeskkond.

Tänane kõrgetasemeline Afganistani-teemaline üritus toimus ÜRO peasekretäri António Guterrese juhtimisel ning selle korraldas ÜRO humanitaarasjade koordinatsioonibüroo (OCHA). Võimuvahetus Afganistanis on riigi pikaajalist humanitaarkriisi veelgi võimendanud ning tähelepanu vajavad üle kolme miljoni sisepõgeniku, äärmuslik põud ja uus COVID-19 nakkuspuhang. Talibani võimuletulekuga on lisandunud kümneid tuhandeid kodudest põgenenud inimesi, neist 80% on ÜRO andmetel naised ja lapsed.