Eesti on tellinud Janssenilt lepingu raames kokku 300 000 doosi, mis pidid saabuma käesoleva aasta teises, kolmandas ja neljandas kvartalis. Seni on aga kätte saadud tootmis- ja tarneprobleemide tõttu pelgalt 46 000 doosi. See jätab lepingu täitmiseks ettevõtte õlule neljanda kvartali raames ääretult suure koorma: enne aasta lõppu oleks tarvis tarnida Eestisse veel 254 000 ühedoosilist vaktsiini.

"Esimene tarne Jansseni vaktsiini saabus Eestisse aprilli teisel nädalal. Seega tarnetega alustati ajaliselt lubatud kvartalis, kuid kogused on olnud väikesed," märkis Laarmann. "Kuni augustini tarnis tootja Eestisse keskmiselt veidi üle 10 000 doosi kuus (juulis 14 400 doosi), kuid augustis ei ole jõudnud ükski tarne Eestini. Ootame Eestisse homme, 14. septembril 2400 doosi Jansseni vaktsiini."

Kuhu need doosid suunatakse, Laarmann veel öelda ei osanud - jaotuskava saavat paika alles homseks.

Kuna Janssenil on raskusi lepingus lubatud koguste tagamisega, on Sotsiaalministeeriumi ametnikud pöördunud ka muude riikide poole, kes on ajutiselt peatanud Jansseni vaktsiini tarned.

"Läbirääkimised on käimas. Kui jõuame konkreetsete kokkulepeteni, siis kindlasti anname ka teada," sõnas Laarmann, jättes täpsustamata, mis riikidelt hetkel ühedoosilist Janssenit palutakse.

Tahetud vaktsiin

Nõudlus ühedoosilise vaktsiini järele näib olevat rahva seas kõrge.

Sotsiaalministeeriumist märgiti, et kuna Haigekassa on vaktsineerijatega otsesuhtluses, siis on nende poolt antud ka ministeeriumi teada, et Jansseni vaktsiini on küsinud kõik haiglad ja vaktsineerimise erapartnerid, samuti mõned perearstikeskused ja ka koduõendusteenuse osutajad.

"Põhjuseks on ennekõike inimeste ootus, kuna tegemist on ühedoosilise vaktsiiniga," märkis Sotsiaalministeeriumi pressiesindaja Eva Lehtla. "Koduõenduse puhul lisandub argumendina ka lihtsam logistika, sest koduõendusteenuse osutajad käivad kodus vaktsineerimas. Samuti küsivad inimesed Jansseni vaktsiini erinevatelt infotelefonidelt."