„IKEA kui kaubamärk oli mulle aastaid südamelähedane juba enne, kui IKEA Eestisse tuli. Kunagi külastasin sageli IKEAt Soomes ja olin väga õnnelik, kui IKEA Eestisse tulekust teada andis. Nüüd on mul võimalus iga päev IKEAs käia ja oma karjääriunistusi realiseerida!” ütles IKEA Eesti klienditoe vanemkonsultant Tiina Aesma.

Ta lisas, et IKEAs töötamine annab talle võimaluse iga päev midagi uut õppida. „IKEAs karjääri alustades läbib iga töötaja väga põhjaliku koolituse, mis ei anna mitte ainult teadmisi ja praktilisi näpunäiteid töö kohta, vaid võimaldab organisatsiooni ja kõiki töökaaslasi põhjalikult tundma õppida. Lisaks on meil nii iseõppimise võimalus e-keskkonnas kui ka traditsioonilised koolitused. See võimaldab pidevalt areneda ja toob selliseid väljakutseid, mida ma pole kunagi varem kogenud.”

IKEA Eesti klienditoe vanemkonsultant rõhutas, et on uhke IKEA töökultuuri ja õhkkonna üle: „Kõik IKEA töötajad on sõbralikud ja suhtlevad üksteisega palju. Aitame üksteist alati ja meil on toredad ühisüritused, kuhu on alati oodatud kõik töötajad. See loob tunde, et IKEA on midagi enamat kui lihtsalt töökoht!”

Kõiki koheldakse kogukonna liikmetena

„Ühtekuuluvus on IKEA väärtus, seega koheldakse kõiki töötajaid nagu kogukonna liikmeid, kus ulatatakse üksteisele alati abikäsi ja ollakse valmis fika ajal töökaaslastega suhtlema. Tööl oleme rohkem kui kolleegid – panustame sellesse, et luua tähendusrikkaid suhteid, üksteist abistada ning üksteist paremini tundma õppida,” ütles IKEA Eesti inimeste ja kultuuri juht Inga Keres.

Kõikidel juhtidel ja meeskondadel on ühine kontoriruum, tööriietus ja ühised söögi- ja puhkeruumid. „Tavaliselt sinatame üksteist ning juhtide ja meeskonna vahel ei ole tavapärast hierarhiastruktuuri. Suhtleme üksteisega lihtsal viisil ja kõik töötajad saavad alati vabalt juhtide poole pöörduda. Uued töötajad kogevad töökeskkonna erinevust ning toovad tavaliselt välja, et on üllatunud, kui palju positiivsust ja positiivseid inimesi IKEAs on,” rääkis Keres.

IKEA Eesti inimeste ja kultuuri juht lisas, et IKEAs on võtmetähtsusega põhimõte, et kõik on olulised. „Vastastikune lugupidamine ja üksteise väärtustamine on osa igapäevatööst. Viisakas hääletoon ja sõbralik õhkkond on kohustuslikud. Juhte ja meeskonnajuhte koolitatakse spetsiaalselt selleks, et nad oskaksid hinnata oma meeskonnaliikmeid ja luua usaldusväärseid suhteid.”

IKEA väärtustab kõrgelt töö- ja eraelu tasakaalu, mistõttu viiakse läbi korrapäraseid arenguvestlusi, kus üheks teemaks on ka töötaja era- ja tööelu kombineerimine. Samuti jälgitakse pingsalt, et inimesed ei töötaks üle ja kasutaksid ära ettenähtud puhkusepäevi.

Kui tunned, et IKEA võiks olla ka sinu järgmiseks töökohaks, vaata lähemalt SIIT.